Nyt skatteudspil: Flere fordele til dig, der sparer op til pension

Regeringen vil med sit nyeste skatteudspil gøre det mere attraktivt at spare op til pension. Det betyder flere penge i lommen til dig, der sparer op til din tredje alder. Få overblikket over udspillet her.

Regeringen fremlagde tirsdag den 29. august 2017 et skatteudspil, hvor der blandt andet lægges op til, at det bedre skal kunne betale sig at spare op til pension.

Herunder får du overblik over udspillets betydning for dig, der sparer op til pension.

Du skal være opmærksom på, at det indtil videre kun er et forslag, som regeringen i den kommende tid skal forhandle på plads med de øvrige partier. Følg med i vores nyhedsbrev, hvor vi vil skrive, hvordan udspillet kommer til at se ud, når det er vedtaget.

Det betyder skatteudspillet for din pension

Indbetaling til pension skal ikke reducere beskæftigelsesfradraget
Indbetaler du i dag til pension, bliver den indtægt, der beregnes beskæftigelsesfradrag af, reduceret. Regeringen lægger op til at ændre dette, så grundlaget for beskæftigelsesfradrag også omfatter pensionsindbetalinger. På den måde får du et højere beskæftigelsesfradrag, og derfor øges skattefordelen ved at indbetale til pension.

Nyt skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettiget pension
Regeringen foreslår at indføre et nyt skattefradrag for pensionsindbetalinger mellem 16.000 og 87.000 kroner (samlet årlig indbetaling efter AMB), og det øger også skattefordelen ved at indbetale til pension.

Du vil få et fradrag på 15 procent af dine indbetalinger, hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen. De sidste 15 år inden folkepensionsalderen øges fradraget til 30 procent. Regeringen lægger i sit udspil op til, at skattefradraget indfases gradvist fra 2018 til 2023.

Hvis forslaget gennemføres, som det her er skitseret, vil det betyde en reel skattelettelse, fordi det giver flere penge mellem hænderne på dig og andre, der indbetaler til pension.

Udligningsskatten ophæves
Endelig foreslår regeringen at ophæve udligningsskatten fra 2018 (den løb ellers til og med 2019). Udligningsskatten blev indført i 2011 og er tiltænkt personer, der starter pensionstilværelsen inden 2020, og som får store pensionsudbetalinger. 

Vil du vide mere?