Kunden skal kunne forstå budskabet

Ola Arvidsson har været medlem af AP Pensions bestyrelse siden 2014. Her fortæller han, hvordan han i bestyrelsesarbejdet har fokus på at sikre en kommerciel tilgang til problemstillingerne, og prøver at sætte sig i kundens sted, når det kommer til de ofte komplicerede budskaber i pensionsbranchen.

Til daglig har 49-årige Ola Arvidsson ansvaret for HR, Kommunikation og Corporate Affairs i Arla. På trods af at han bor i Helsingborg i Sverige, har han sin gang på mejerigigantens hovedkontor i Viby uden for Aarhus.

Ola trådte ind i AP Pensions bestyrelse for knap fire år siden. Han er valgt af blandt andet Arlas stemmer. I bestyrelsesarbejdet tager han i høj grad den kommercielle tilgang til problemstillingerne med sig fra hans daglige arbejde i Arla.

- Da jeg i sin tid blev opfordret til at stille op til bestyrelsen i AP Pension, var jeg ikke et sekund i tvivl. Jeg arbejder til daglig i en virksomhed, som er ejet af andelshaverne – altså medlemmerne, og i AP Pensions bestyrelse sidder jeg som repræsentant for kunderne. For mig er det et ærefuldt og spændende hverv, hvor der er mange ligheder mellem min hverdag og mit bestyrelsesarbejde, fortæller Ola Arvidsson.

- Hvis jeg skal pege på et område, som har hovedfokus i mit bestyrelsesarbejde, så er det kundeperspektivet. Det vil sige, hvordan AP Pension i kundeservice og -rådgivning taler et sprog, som kunderne forstår. Jeg tror, at de fleste vil give mig ret i, at vi som pensionsselskab altid kan blive bedre til at kommunikere klart og tydeligt. Vores kunder skal kunne forstå vores budskaber, ellers er vi ikke lykkedes, fortsætter han.

Opsparing til pension er vigtig

Ola Arvidsson lægger ikke skjul på, at han mener, at pension er et spændende område, ikke mindst set i lyset af, at danskere lever længere og længere.

- I løbet af de seneste år er gennemsnitsalderen steget markant, og i takt med at vi lever længere, stiller det større krav til den livsstil, vi ønsker i den tredje alder. For at kunne gøre det vi har lyst til, når vi går på pension, er det vigtigt at spare op til seniorlivet. Som pensionsselskab har vi derfor et stort ansvar for at sikre vores kunder, både mens de sparer op til pension, og når de er gået på pension, siger han og tilføjer:

- Fordelen ved at være en del af et kundeejet pensionsselskab er netop, at vi kun skal tage hensyn til vores kunder. Vi har ikke nogen traditionelle aktionærer, som vi skal tilgodese.

Stigende regulering

I bestyrelsesarbejdet har det overrasket Ola Arvidsson, at kravene fra myndighederne fylder mere og mere. Han uddyber:

- Vi har en utrolig god bestyrelse i AP Pension, hvor hvert enkelt medlem bidrager positivt og med sit vidensområde. Jeg må bare konstatere, at myndighedernes stigende krav påvirker vores arbejde i bestyrelsen, så vi bruger meget tid på at sikre, at vi efterlever disse. På den ene side er det fuldt forståeligt, at myndighederne har et større fokus på blandt andet pensionsselskaberne. På den anden side kunne jeg godt ønske mig, at arbejdet med at efterleve kravene fyldte lidt mindre, så vi kunne bruge endnu mere tid på forretningsudvikling til glæde for kunderne.

En atypisk svensker

Ola Arvidsson er uddannet økonom og ingeniør fra Lunds Universitet. Han er gift og har tre børn. Som alle andre har han valgt at sikre sig selv og sin familie. Han har således tegnet en forsikring, som kommer til udbetaling i det tilfælde, han skulle komme ud for et uheld og blive uarbejdsdygtig eller dø, før han går på pension.

Han fortæller også, at han i forbindelse med placeringen af hans egen pensionsopsparing har truffet et lidt andet valg, end svenskerne normalt gør. Han har nemlig valgt en forholdsvis høj investeringsrisiko, og han er heller ikke fremmed overfor selv at gå ind og aktivt investere sin pensionsformue.

Vil du vide mere?