Kundeejerskabet er den største styrke

Her fortæller bestyrelsesmedlem i AP Pension, Jørgen Wisborg, hvorfor han ser kundeejerskabet som det mest ædle formål i både hans bestyrelsesarbejde og i hans daglige arbejde som administrerende direktør i et af Danmarks førende energiselskaber.

Jørgen Wisborg er administrerende direktør for olie-og energiselskabet OK. Han er uddannet cand. merc. i afsætning og udenrigshandel fra handelshøjskolen. Han har tidligere arbejdet som salgsdirektør i OK, og netop den strategiske og kommercielle baggrund i en kundeejet virksomhed mener han, er det største aktiv i hans bestyrelsesarbejde i AP Pension:

- Min uddannelsesmæssige baggrund og mine praktiske erfaringer viser sig blandt andet i mit daglige arbejde ved, at jeg har mit primære fokus på kunderne fra en kommerciel synsvinkel. For mig er det afgørende, at en virksomhed kommunikerer i øjenhøjde med deres kunder. Helt basalt er vi til for kunden, og den grundtanke forsøger jeg hele tiden at have med mig i bestyrelsesarbejdet.

Og netop grundtanken om at være til for kunden understøtter det element, som Jørgen Wisborg finder mest værdifuldt i AP Pension:

- At AP Pension er kundeejet er det helt centrale. Det betyder, at vi kun skal varetage kundernes interesse, og der er ikke nogle banker eller andre aktionærer, som skal tilgodeses. For mig er det det mest ædle formål. I modsætning til et aktionærejet selskab, så bidrager kundeejerskabet til en anden form for tryghed og tillid, fordi vi kun skal varetage kundernes interesser. Det er jo kunderne, der er ejerne. Og derfor tror jeg meget på styrken i kundeejerskabet.

Udover at Jørgen Wisborg i sit bestyrelsesarbejde har fokus på kunden, fortæller han, at væksten i AP Pension også er et punkt, der står højt på hans dagsorden.

- Der er ingen tvivl om, at min baggrund som administrerende direktør for OK betyder, at jeg har et stort fokus på, hvordan AP Pension kan vokse, så endnu flere får glæde af de fordele, der er ved at være en del af et kundeejet fællesskab. I bestyrelsen i AP Pension har vi en bred sammensætning af mennesker, som har forskellige kompetencer og indsigter, men som tilsammen skaber de bedste forudsætninger for, at AP Pension også i fremtiden skaber solide afkast til kunderne og har den bedst mulige vækst og udvikling, siger han.

Jørgen Wisborg lægger ikke skjul på, at bestyrelsen har oplevet, at lovgiverne stiller stadig større krav til rapportering.

- Reglerne på pensionsområdet bliver ændret hele tiden, og det betyder, at vi som pensionsselskab løbende skal forholde os til nye love. Det stiller dels store krav til vores evne til at følge op og dels til vores evne til at sikre den nødvendige it-understøttelse. Til tider kan jeg da godt overveje, om de mange regler og love er tænkt som en forbedring af kundernes forhold, eller om der er andre ting, som spiller ind. Men hvorom alting er, så er der ingen tvivl om, at lovgiverne også fremover vil fylde meget i vores arbejde i bestyrelsen, slutter Jørgen Wisborg.

Om Jørgen Wisborg

Til daglig bor Jørgen Wisborg i Aarhus med sin kone og sine to børn. Han har været medlem af AP Pensions bestyrelse siden april 2014.

Jørgen har valgt at tage en høj risiko på sine egne pensionsopsparinger, selvom han netop har rundet 55 år. Han er nemlig af den overbevisning, at en høj risiko bedst kan betale sig på det lange sigt, også selvom der måtte være nogle udsving på vejen. Han har stor tillid til, at AP Pension er de bedste til at investere kundernes penge, og han har derfor valgt at lade AP Pension placere og forvalte hans formue. Hvis han skulle blive syg eller dø, har han som en del af sin pensionsordning valgt at sikre sin kone og børn.

Vil du vide mere?