Kundedemokratiets vogter

Her fortæller bestyrelsesmedlem og medlem af valgbestyrelsen i AP Pension, Jens Erik G. Iversen, om sit daglige arbejde og bestyrelsesarbejde. Nøgleordet er: Kundedemokrati.

Hvad karakteriserer dit arbejde i AP Pensions bestyrelse?

Jeg har en baggrund fra Coop og arbejder i dag som souschef i Danmarks Leder Organisation. Jeg har været medlem af AP Pensions bestyrelse siden 2013, hvor jeg blev valgt ind efter Holger Damgaard, daværende formand for AP Pension og tidligere uddeler i SuperBrugsen Rødekro. Jeg har derfor mine rødder solidt placeret i andelsbevægelsen, og der er ingen tvivl om, at hvis man skulle definere en rød tråd i mit arbejde og bestyrelsesarbejde, så er det at være forkæmper for kunderne og det demokrati, som en kundeejet virksomhed er solidt baseret på.  

Hvad gør du konkret for at sikre kundedemokratiet i AP Pensions bestyrelse?

For det første har jeg via mit arbejde i Danmarks Leder Organisation daglig kontakt med mange af AP Pensions kunder. Det betyder, at jeg har kundens oplevelse tæt inde på kroppen. Jeg har løbende dialog med både erhvervsaktive og pensionister, og jeg forstår deres synspunkter og holdninger. Det er disse input, jeg bærer med mig ind i bestyrelsesarbejdet. For det andet er jeg som bestyrelsesmedlem med til at sikre kunderne de bedst mulige pensionsordninger og de bedst mulige afkast. For det tredje er jeg kundernes garant for, at når vi i bestyrelsen arbejder med f.eks. AP Pensions strategi, så kommer kundefælleskabet altid først.  

Hvordan er du med til at aktiverer kundedemokratiet i praksis?

-Det er altid en diskussion, hvordan man bedst muligt får aktiveret kunderne. I den hverdag jeg kommer fra, som er centret omkring Coop og de selvstændige brugsforeninger, har vi altid gjort meget ud af, at vores medlemmer bliver hørt. På den måde ligger kundedemokratiet i vores DNA. Når det f.eks. kommer til valg af delegerede til AP Pension, har vi en helt fast rutine for, hvordan vi sørger for i tide at få informeret og aktiveret medlemmerne. F.eks. bruger jeg det blad, som vi udgiver i Danmarks Leder Organisation – Butikslederen – til at informere medlemmerne om AP Pension, hvem der er stillet op som delegerede osv. Det virker, og jeg kan kun sige, at vi har en gruppe af medlemmer, som er meget glade for AP Pension.  

Hvad ser du som den største værdi af AP Pensions kundedemokrati?

I bestyrelsen har vi besluttet at betale en del af den egenkapital, vi har opbygget igennem årene, tilbage til vores kunder.  Det kalder vi AP Loyalitetsbonus. Vi skal kun stå til regnskab for vores kunder, og vi har igennem årene opbygget en solid egenkapital, som betyder, at vi i dag er et af de mest velkonsoliderede pensionsselskaber. Derfor er det kun naturligt at betale nogle af de penge tilbage til kunderne. For vores filosofi er nu engang, at pengene ligger bedre i kundernes lommer. Konkret betyder det, at vi her i 2017 udbetaler de første 500 mio. kr. til fordeling blandt alle vores kunder. For mig er det kundedemokrati, når der er bedst. Jeg er stolt af, at jeg som bestyrelsesmedlem har været med til at sikre, at vi udbetaler en sådan bonus.  

Om Jens Erik G. Iversen

Jens Erik G. Iversen er souschef i Danmarks Leder Organisation, som er den overordnede organisation for forretningsmæssige ledere, ledende medarbejdere og funktionærer i særligt betroede stillinger, der er ansat i brugsforeninger og Coop-ejede butikker og bagland.   

Til daglig bor Jens Erik i Veerst ved Vejen med sin kone og to piger på henholdsvis 14 og 16 år. Han blev valgt som delegeret i AP Pension i 2004 og valgt til bestyrelsen i 2013.  

Med hensyn til sine egne pensionsopsparinger er Jens Erik af den overbevisning, at AP Pensions investeringseksperter er bedre til at placere hans formue, end han selv er. Derfor har han valgt at placere sin opsparing i AP NetLink i en udløbsfond med mellemrisiko.  

Jens Erik har været kunde i AP Pension i mange år, og oprindeligt var hans opsparing placeret i det såkaldte gennemsnitsrentemiljø. Men da AP Pension for et par år siden gav mulighed for at vælge om til markedsrente, tog Jens Erik imod tilbuddet. Han mener, at sådan som investeringsmarkederne udvikler sig, vil det på længere sigt være en bedre forretning for ham at skifte til markedsrente.    

Vil du vide mere?