Kundedemokratiet i AP Pension – hvad sker der nu?

Det er de delegerede, der er med til at sætte rammerne for AP Pension. Og nu begynder valget af disse.

AP Pension er ejet af sine kunder, og alle kunder med en pensionsordning i AP Pension kan deltage i selskabets generalforsamling. Men det er kun de delegerede, der har stemmeret. De vælges af kunderne og repræsenterer således kundernes interesser.

Som kundeejet pensionsselskab er de delegerede på en række forskellige måder med til at sætte rammerne for, hvordan AP Pension skal udvikle sig.

De delegerede får bl.a. mulighed for at vurdere nye initiativer fra AP Pension, inden de bliver tilgængelige for de øvrige kunder, og der afholdes møder med de delegerede, hvor der er debat med direktionen, foredrag og aktuel information om AP Pension.

Valg af delegerede i valggruppe A1 og B1

I virksomheder med 5 eller flere medarbejdere, der har en pensionsordning i AP Pension, står virksomheden selv for at vælge delegerede.

Valggruppe A1 er arbejdsgivere, og valggruppe B1 er medarbejdere i virksomheden. Repræsentanter for arbejdsgivere og medarbejdere i disse virksomheder har modtaget en e-mail fra AP Pension vedrørende valget af delegerede.

Fristen for at tilmelde delegerede til AP Pension er mandag den 2. marts 2017 kl. 16.00.

Virksomheden bestemmer selv, hvordan valget af deres delegerede gennemføres.

Valg af delegerede i valggruppe B2

Valggruppe B2 er kunder, der enten:

  • er omfattet af en pensionsoverenskomst med højst 4 medarbejdere
  • har en privat pensionsordning
  • er pensionister
  • har en pensionsordning, der ikke indbetales til (fripolice).

De kunder i valggruppe B2, der tilmeldte sig valget af delegerede før jul og i starten af januar, er netop nu i gang med at opstille kandidater til valget. Næste skridt er, at de tilmeldte skal vælge delegerede blandt kandidaterne.

Når valget af delegerede er afsluttet, vil alle kunder i valggruppe B2 kunne tildele deres stemme til en delegeret i enten valggruppe B1 eller B2. Tildeling af stemmer til de delegerede sker via AP Pensions generalforsamlingsportal i begyndelsen af april måned. De præcise datoer vil senere blive offentliggjort i AP Update og på siden demokrati.

Vil du deltage i generalforsamlingen den 25. april?

Alle kunder i AP Pension kan deltage i den årlige generalforsamling, der i år finder sted tirsdag den 25. april 2017 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Du kan tilmelde dig til generalforsamlingen fra fredag 31. marts 2017 på AP Pensions hjemmeside. Følg med i AP Update eller på siden demokrati, hvor du løbende kan få mere information.

 

Vil du vide mere?