Kun hver femte tror på folkepensionen

Danskernes optimisme ligger på et lille sted, når det gælder forventninger til fremtidens folkepension. Økonomiprofessor Torben M. Andersen ser dog ikke den offentlige pension forsvinde. Men egne pensionsopsparinger kommer til at spille en større rolle, mener han.

Om 30 år er der ikke folkepension til alle, spår hovedparten af danskerne. AP Pension har - via Analyse Danmark - spurgt godt 2.000 danskere om deres forventning til folkepension. Svarene viser, at:

  • kun hver femte tror, at alle pensionister kan få folkepension om 30 år
  • cirka fire ud af ti tror, at kun de økonomisk dårligst stillede kan få folkepension om 30 år.  

Torben M. Andersen er professor i økonomi på Aarhus Universitet og tidligere formand for pensionskommissionen. Han forventer, at folkepensionen består.  

- Politikerne har gjort meget for at sikre, at vi kan opretholde folkepensionsordningen, som vi kender den i dag. Teknisk set opfylder Danmark holdbarhedskriteriet, hvilket oversat til dansk betyder, at vi kan finansiere folkepensionen, selv om der bliver flere ældre. Selvfølgelig kan jeg ikke vide, hvad fremtidens politikere finder på, men i øjeblikket har folkepensionen ikke ryggen mod muren, konstaterer han.    

Mange vil få mindre

I dag har de fleste danskere i job en pensionsordning via deres arbejde. Og når arbejdsmarkedspensioner er fuldt indfaset i 2035, vil pensionister i gennemsnit have en større opsparing end i dag. Det vil ifølge Torben M. Andersen udløse en mindre udbetaling fra det offentlige.

- Hver ny generation, der går på pension, har sparet op i en større andel af deres liv. Det kommer til at betyde, at flere kun vil få et mindre tillæg på toppen af folkepensionens grundbeløb, siger han og fortsætter:  

- Ånden i tillæggene er, at dem, der har noget selv, ikke skal have så meget fra det offentlige. Men folkepensionens grundbeløb er en helt central grundsten i velfærdssamfundet, og få ønsker at lave fundamentalt om på det. Historisk har der også kun været tale om små justeringer.

Et godt pensionsland

Økonomiprofessoren peger på, at Danmark - især på grund af pensionsordninger via arbejdet - er et af få lande, som er rimelig velforberedt på en fremtid med flere ældre.  Vi har et pensionssystem, hvor kombinationen af offentlige og private pensioner sikrer, at de fleste får en ganske god pension.  

- Der er faktisk ikke så stor grund til at være bekymret for pensionen, hvis man bor i Danmark. Hovedparten af danskerne forstår at spare op, så de ikke når frem til seniortilværelsen uden en privat opsparing, som kan supplere den offentlige pension og sikre en fornuftig seniorøkonomi, siger Torben M. Andersen.

AP Pension kan hjælpe dig med at få et samlet overblik over dine pensionsordninger og dine forventede udbetalinger fra det offentlige og ATP. Du kan booke en online rådgivning her