Kommentar: Brexit-bump er lokalt, ikke globalt

Brexit rammer finansmarkederne på kort sigt, men i et længere perspektiv får det næppe den store betydning for afkastene, at briterne forlader EU. Det vurderer Ralf Magnussen, investeringsdirektør i AP Pension. Han forklarer, at AP Pension går fri af pundets kursfald.

Pundets værdi droppede, og aktierne gik i rødt, efter flest briter satte kryds i ’Leave the European Union’. Pensionsopsparing og afkast skal dog ses i det lange perspektiv, og Storbritanniens exit fra EU giver formentlig kun mindre stød til verdensøkonomien.

Sådan lyder vurderingen fra AP Pensions investeringsdirektør, Ralf Magnussen, der her svarer på fem spørgsmål oven på den britiske afstemning.

Hvor stor betydning får briternes exit for verdensøkonomien?

– Investorerne fik sig en overraskelse, og det giver nogle voldsomme kursfald her og nu. Men der er ikke tale om en begivenhed, der tåler sammenligning med, da Lehman Brothers krakkede i 2008, og da gældskrisen senere ramte Europa. Briterne skal forlade EU om senest to år, og det vil ramme Storbritanniens vækst, men vi tror ikke, at det får større betydning for den globale vækst.

– Storbritannien fylder fire pct. af den samlede verdensøkonomi. Der er tale om et bump, som er lokalt, men ikke globalt.

Hvad betyder Brexit for pensionsopsparere?

– For kunder med markedsrente vil det på kort sigt ramme afkastet og den aktuelle værdi af opsparingen. Men pensionsopsparing og afkast skal altid ses med de lange briller. Det er årtier, der har betydning for den samlede pension, ikke kortvarige kursudsving.

– For kunder med gennemsnitsrente svinger afkastet ikke op og ned i takt med aktiekurserne, så her vil de kortsigtede kursfald ikke kunne ses på opsparingens værdi.

Hvad vil der ske med finansmarkederne i den kommende tid?

– Det kommer nok an på, hvilken type Brexit vi får. Får vi et Storbritannien, der bliver afskåret fra frihandel med EU? Eller bliver der indgået venlige aftaler? Hvis man ser det på med sund fornuft, vil samhandelsorienterede aftaler være i alles interesse.

– Naturligvis er der nu en politisk usikkerhed, og markedet vil løbende skulle forholde sig til de politiske forhandlinger, hvilket kan medføre både kursstigninger og kursfald. Måske vil det også føre til øget politisk usikkerhed i andre europæiske lande, så samlet set må de daglige kurssving forventes at være større end normalt.

Hvordan var AP Pension forberedt på resultatet?

– En del af vores investeringsstrategi er, at vi dækker os af mod valutaudsving, og vi skruede ekstra op for afdækningen over for britiske pund inden afstemningen, så kunderne bliver stort set ikke ramt af kurstabene på det britiske pund.

– Men kursfaldene på aktier er ikke gået AP Pension forbi. Sådan er det at investere i aktier. Det er risikofyldt, og at Brexit bliver en realitet, var en overraskelse både for AP Pension og de finansielle markeder.

Vil Brexit få betydning for AP Pensions investeringstilgang?

– Nej, vi holder fast i vores aktive og offensive tilgang, hvor vi investerer globalt. Som pensionsselskab har vi den fordel, at vi investerer langsigtet og derfor kan holde hovedet koldt. Vi sælger ikke, bare fordi aktierne taber værdi, og der er røde tal på alle monitorer.

– Hvis vi mener, at markederne nogle steder overreagerer på Brexit, kan der tværtimod opstå muligheder for, at vi kan købe til en god pris. Det vil vi selvfølgelig holde øje med.

 

Vil du vide mere?