Købet af Skandia er en gevinst for alle

I slutningen af september lyttede omkring 100 delegerede i henholdsvis København og Aarhus med, da AP Pensions direktion fortalte mere om købet af Skandia. Stemningen på møderne var god, og hovedpointen til tilhørerne var, at de to selskaber komplementerer hinanden godt. Købet er en fordel for både Skandias og AP Pensions kunder blandt andet på grund af stordriftsfordele, nye produkter og digitale løsninger.

Torsdag den 27. september og fredag den 28. september 2018 bød adm. direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen, omkring 100 delegerede fra Sjælland og Jylland velkommen til særlige delegeretmøder med fokus på AP Pensions køb af Skandia Danmarks aktiviteter.

Udover at høre mere om købet af Skandia gav AP Pensions nye direktionsmedlem, Thomas Møller, en status for AP Pensions kundeservice og opridsede hovedpunkterne fra halvårsregnskabet. Mens direktør Jesper Bjerre løftede sløret for centrale elementer i AP Pensions strategi for de kommende år. Formiddagen blev afsluttet af et inspirerende indlæg af medlem af Folketinget og foredragsholder Naser Khader, som gav sit syn på udviklingen i international politik og dens betydning for Danmark.

Bo Normann Rasmussen indledte mødet med at forklare, hvorfor AP Pension havde afgivet et købstilbud på Skandias danske aktiviteter.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det går godt i AP Pension. Vi kan bryste os af at have en høj kundeloyalitet, vi har god vækst, som kommer fra vores eget salg og fra de pengeinstitutter, som er omfattet af nærpension-samarbejdet, sagde han og fortsatte:

- I en sammenligning med de andre kommercielle pensionsselskaber betragter vi os selv som værende en del af det, vi kalder A-holdet, hvilket kendetegner de selskaber, der er i vækst og har et stærkt fundament og dermed forventeligt vil overleve i længden. At vi vælger at købe Skandia, når det nu går godt, skyldes, at vi konstaterer, at konkurrencen er hård, så for derfor at stå bedst muligt rustet til at møde fremtidens udfordringer, kræver det en stadig større kritisk masse, og det får vi med købet af Skandia.

Kunderne holdes skadesløse

Bo Normann Rasmussen understregede, at bestyrelsen i AP Pension havde givet mandat til at gå i forhandlinger med Skandia under forudsætning af, at et eventuelt køb ikke måtte kunne komme AP Pensions eksisterende kunder til skade.

Når købet forventeligt er godkendt omkring årsskiftet, er tanken, at Skandias danske kunder gradvist flyttes over på AP Pensions platform. AP Pensions adm. direktør fortalte, at Skandias danske forretning var til salg, da Skandias svenske moderselskab ønsker at koncentrere sin forretning om det svenske marked og derfor afvikler alle udenlandske aktiviteter.

Størrelsesmæssigt har Skandia Danmark omkring 93.000 kunder, som har en formue på 34 mia. kr. Til sammenligning har AP Pension 334.000 kunder, som har en formue på 111 mia. kr. Når handlen forventeligt er godkendt af myndighederne, har AP Pension en markedsandel på 12 procent af det kommercielle pensionsmarked.

En solid nummer 4

- I bund og grund er der et godt match mellem AP Pension og Skandia. Skandia fokuserer på mindre og mellemstore virksomheder, og de tilbyder kun opsparing i det såkaldte markedsrentemiljø. Derudover har Skandia udviklet deres eget sundhedstilbud, ligesom selskabet har en helt speciel distributionskanal via særlige agenter, som kun sælger deres produkter. På den måde komplementerer vi hinanden godt, sagde Bo Normann Rasmussen.

Han fremhævede også, at Skandia tilbyder sine kunder en række digitale selvbetjeningsmuligheder, ligesom selskabet giver mulighed for at investere i særlige grønne investeringsfonde. Alt sammen ting, som vil blive være inspiration til AP Pensions produkt- og serviceudbud, og som dermed også kommer AP Pensions kunder til gode.

Bo Normann Rasmussen gjorde det klart, at AP Pension af aftalemæssige årsager ikke kan kommentere på købsprisen, men han forklarede, at det er AP Pensions opfattelse, at man har opnået en god aftale til en fair pris. Aftalen er baseret på en række kontraktmæssige garantier, som mindsker risikoen for AP Pension, samtidig med at Skandias kundemæssige sammensætning og produkter er forholdsvis enkle at integrere i AP Pension.

- Med købet af Skandia bliver vi en solid nummer fire blandt de kommercielle pensionsselskaber, kun overgået af Velliv (det tidligere Nordea Liv & Pension), Danica og PFA. Og hvis man betragter antal kunder, løbende præmier eller kundemidler, så er branchens største aktør kun tre gange større end os, forklarede Bo Normann Rasmussen.

En lang række af åbenlyse synergier

I øjeblikket afventer AP Pension ”closing” af handlen, dvs. den endelige overtagelse af Skandia som bl.a. kræver både Konkurrencestyrelsen og Finanstilsynets godkendelse. Indtil den er på plads, agerer de to selskaber som hidtil, det vil sige som konkurrerende selskaber. Når godkendelsen forhåbentlig er på plads omkring årsskiftet, går den egentlige integration i gang.

- Købet af Skandia er i høj grad et spørgsmål om at høste synergierne ved at lægge to pensionsselskaber sammen. Vi vil blandt andet kunne spare husleje og også store udgifter til it. Men når selve integrationen først går i gang i 2019, er det vigtigt for mig at sige, at vi har defineret en række overordnede principper, som skal føre os sikkert igennem integrationen. I den forbindelse er vores hovedfokus, at vi skal fastholde den gode kundeoplevelse. Det betyder, at fokus på integrationen med Skandia ikke må ske på bekostning af vores kunder. Derudover vil vi bruge integrationen til at optimere vores processer og teknologiske platform og investere i det lange sigte, som netop er til glæde for alle vores kunder, fortalte Bo Normann Rasmussen.

Personlig service i centrum

Efter at AP Pensions nye medlem af direktionen Thomas Møller havde præsenteret sig selv, gennemgik han udvalgte dele af AP Pensions kundeserviceområde, som er centralnerven i servicering af kunderne. Han understregede, at i en verden, hvor meget bliver håndteret digitalt, sætter AP Pension fortsat en ære i at kunne yde kunderne en god personlig service på telefonen.

- Vi er utrolig stolte over, at tre ud af fire af de personer, der ringer til os, giver os top-karakterer på en skala fra 1-7, og at vi gennemsnitligt ligger på en score på 6,55, sagde han.

Han viste også, hvordan AP Pension efter en dialog med kunder, som f.eks. i forbindelse med et jobskifte er blevet rådgivet til at flytte deres opsparing til et andet selskab, alligevel vælger at lade deres opsparing stå i AP Pension.

Solid vækst, flotte afkast og stærk bundlinje

Thomas Møller berørte også udviklingen på syge- og ulykkesforsikringerne og ikke mindst den store konkurrence, der er på området. En konkurrence, der betyder, at disse forsikringer i en periode har været solgt billigere end de udgifter, der er til at dække sygdomme og skader.

- Som vi har fortalt på tidligere delegeretmøder og på generalforsamlinger, har vi et mål om gradvist at genskabe balancen på området. Det kan dels ske via prisforhøjelse på forsikringerne, dels ved hjælp af særlige forebyggelsesindsatser, som tager højde for mange af de udfordringer, som et langt arbejdsliv indeholder, fortalte han.

Efter at have gennemgået hovedpunkterne i AP Pensions halvårsregnskab, som viser solid vækst, afkast, der ligger i toppen af markedet, og et resultat efter skat på 88 mio. kr., afsluttede han med at sige:

- Som kunde i AP Pension kan man sove roligt om natten. Vi vokser, vi har et stærkt kapitalgrundlag, og vi sikrer vores kunder en god forrentning af deres opsparing.

En strategi med fokus på vækst

Efter en kort pause løftede AP Pensions tredje direktionsmedlem Jesper Bjerre sløret for nogle af tankerne bag AP Pension nye strategi, som træder i kraft i 2019.

- Vi har valgt at kalde det en vækststrategi. Vi har solide afkast, vi har en høj kundeloyalitet, og vi får stadig flere kunder. Men når det er sagt, så oplever vi også en intensiveret konkurrence fra blandt andet nye aktører og forretningsmodeller. Ligesom den politiske regulering er kommet for at blive, og kundebehovene er under stadig forandring, fortalte han.

AP Pensions kommende strategiperiode tager udgangspunkt i selskabets motto "din pension – vores ansvar", og Jesper Bjerre opsummerede de centrale elementer, som skal være med til at gøre forskellen i næste strategiperiode som:

- Vi ønsker at forbedre vores kendskabsgrad i markedet. For hvis man ikke ved præcis, hvad vi står for, hvordan skal man så se fordelene ved at være en del af vores kundefællesskab, sagde han og fortsatte:

- For de andet ønsker vi hele tiden at sikre, at vores kunder oplever, at vi er der for dem, det vil sige, at vi skal være nærværende i alle relationer. For det tredje ønsker vi at adskille os i de produkter, vi tilbyder, så vi til enhver tid viser, at vi gør vores bedste for at sikre kunderne, når de arbejder, og når de er gået på pension.

Det fjerde og sidste element, som kendetegner den nye strategi, er ifølge Jesper Bjerre, at AP Pension er opmærksom på, at selskabet ikke nødvendigvis er den bedste leverandør af alle ydelser.

- Via strategiske partnerskaber vil vi derfor finde de bedste inden for specifikke områder. Alt sammen for at skabe mest mulig værdi for vores eksisterende kunder og styrke vores grundlag for at tiltrække endnu flere kunder, forklarede han.

Naser Khader holdt indlæg

Delegeretmøderne blev afsluttet af et spændende indlæg af folketingspolitiker Naser Khadar, der gav sit syn på international politik og ikke mindst, hvordan han så USA og Mellemøstens rolle i sammenhæng med Danmark.

Vil du vide mere?