Hvor kommer dine penge fra?

Indbetalinger, afkast og investeringsrabatten kickback er de tre ingredienser i din pensionsopsparing, hvis du har valgt markedsrente. Jo længere tid du sparer op, jo større en del af kagen kommer fra afkast og kickback.

Pengene på din pensionsopsparing i markedsrente kommer fra tre forskellige ”kilder”:

  • Indbetalinger i form af det månedlige pensionsbidrag og dine eventuelle engangsindskud (grå)
  • Afkastet, som du løbende får fra investeringen af din opsparing (grøn)
  • Kickback, som er en rabat, AP Pension får hos investeringsforeninger og sender tilbage til kunderne (orange)

 Depotudvikling

I begyndelsen af dit arbejdsliv udgør indbetalingerne langt den største del af din samlede opsparing. Men som årene går, fylder afkast og kickback mere og mere.

Sådan ser fordelingen ud for en typisk kunde: 

  • Efter 10 års indbetaling kommer 79 pct. af den samlede opsparing fra egne indbetalinger, 18 pct. fra afkast og 3 pct. fra kickback.
  • Efter 40 års indbetaling kommer 39 pct. af den samlede opsparing fra egne indbetalinger, 50 pct. fra afkast og 11 pct. fra kickback.

Læs også: Kickback – 11 pct. på toppen af din opsparing

I eksemplet er der regnet med et årligt afkast på 5 pct. (før skat), en årlig kickback på 0,5 pct. af opsparingen og en årlig stigning i pensionsbidraget svarende til en inflation på 2 pct.

Vil du vide mere?