Hvad har dine nærmeste, hvis de mister dig?

Din pensionsordning kan hjælpe din familie med at få råd til hverdagen, hvis du dør. Men ved du, om det økonomiske sikkerhedsnet er stærkt nok? På AP Pensions kundeportal kan du se, hvor meget der bliver udbetalt ved din død.

Hverdagen skal gå videre for resten af familien, selvom den ene af de voksne i husstanden dør. Og med til hverdagen hører udgifter til f.eks. bolig, bil, indkøb og aktiviteter. Din pensionsordning kan være med til at sikre, at din familie ikke bliver ramt hårdt på økonomien, hvis du pludselig dør efter en ulykke eller sygdom.

På AP Pensions kundeportal, www.appension/minpension, kan du se, hvad der i dag ville blive udbetalt ved din død.

Log på med dit NemID, og vælg menupunktet Dækninger. Her kan du både se udbetalingernes størrelse, over hvor lang en periode pengene bliver udbetalt, og om dine nærmeste skal betale skat/afgift eller ej.

Log på www.appension.dk/minpension

Hvilke dækninger kan du have?

Typisk vil dine nærmeste være dækket på op til tre måder via din pensionsordning:

Forsikring ved død

Ofte har din arbejdsgiver valgt en dækning, som du kan vælge at skrue op for i en periode eller permanent. Udbetalingen er typisk skattefri og går til din nærmeste pårørende eller en begunstiget, du selv har indsat.

Børnepension

Du kan sikre dit barn en årlig udbetaling, indtil han/hun fylder 18, 21 eller 24 år, hvis du dør inden da. Barnet skal betale skat af udbetalingen, men kan bruge sit frikort. Indtil barnet fylder 18 år, kan pengene hjælpe den efterladte forælder med at forsørge barnet. Har du flere børn, skal du oprette flere børnepensioner.

Pensionsopsparing

Hvis du dør, inden du går på pension, vil de penge, du har sparet op til pension, blive udbetalt. Udbetalingen er skattepligtig og går også her til din nærmeste pårørende eller en begunstiget, du selv har indsat.

Dør du, efter udbetalingen af din pension er gået i gang, får dine pårørende resten udbetalt, hvis du har en ratepension. Har du en livrente, får dine efterladte en udbetaling, hvis du har valgt en forsikring, som stadig dækker, når du dør.

Er dit sikkerhedsnet stærkt nok?

Generelt anbefaler AP Pension, at du har en skattefri forsikring ved død, som svarer til 200 pct. af din årsløn, og en børnepension med en dækning, der svarer til barnets frikortgrænse.

Men behovet er individuelt, og som udgangspunkt bliver det vigtigere at være godt forsikret, jo større økonomiske forpligtelser du har. Det er derfor en god idé, at du løbende vurderer, om du har dækket din familie godt nok.

Tænk blandt andet over:

  • Hvor stort et hul vil dine efterladte få i budgettet?
  • Er der anden formue, der kan hjælpe med at dække det hul?
  • Har du sparet op i få år, så din pensionsopsparing er lille? Så har du måske brug for at skrue op for dine forsikringer.
  • Har du sparet op i mange år og opbygget en stor pensionsopsparing? Så kan du måske (igen) skrue ned for dine forsikringer.

 

Vil du vide mere?