Hvad får du for en million ekstra?

Kommer din pensionsopsparing til at spille hoved- eller birollen i dit seniorbudget? Det afhænger af, hvor meget du når at spare op, og hvad du får i offentlig pension. Se, hvad det betyder, om din opsparing ender på 0, 1, 2 eller 3 mio. kr.

Langt de fleste danske lønmodtagere har en pensionsordning. Og danskernes samlede pensionsopsparinger udgør mere end det dobbelte af vores årlige BNP, viser en opgørelse fra OECD. Dermed topper Danmark listen over OECD-lande.

Hvad betyder det i kroner og øre, om du har en (solid) pensionsopsparing? Lønner det sig at spare ekstra op, når din egen opsparing bliver modregnet i de offentlige ydelser?

Så meget betyder ekstra opsparing

Her kan du se, hvilken forskel det gør for den månedlige pension, om der står en million kroner fra eller til på pensionsopsparingen.

Pensionsopsparing som 67-årig

 Folkepensionens grundbeløb + ATP (pr. md.)

 Offentligt pensionstillæg (pr. md.) 

 Ratepension (pr. md. i 15 år)

Samlet pension (pr. md. i 15 år)

 0 kr.  8.452 kr.  3.223 kr.  0 kr.  11.675 kr.
 1.000.000 kr.  8.452 kr.  2.223 kr.  6.667 kr.  17.342 kr.
 2.000.000 kr.  8.452 kr.  1.156 kr.  13.333 kr.  22.941 kr.
 3.000.000 kr.  8.452 kr.  90 kr.  20.000 kr.  28.543 kr.

  • I det vejledende eksempel er der regnet med en pensionist, som er gift eller har en samlever. Det har betydning for størrelsen på pensionstillægget.
  • Ægtefællen/samleveren er også på pension og får udbetalinger fra det offentlige og ATP samt 80.000 kr. om året fra sin ratepension.

Hvor meget kan du få i pension?

Har du overblik over din opsparing og forventede udbetaling? Ellers kan du nemt få det i Mobil AP. I appen kan du fx også se, hvad det betyder for din pension, hvis du sparer mere eller mindre op.

Hvis du ikke har Mobil AP, kan du se dine tal ved at logge på Min Pension her. Et samlet overblik over din pension, inkl. offentlige ydelser og ATP, får du på www.pensionsinfo.dk


Vil du vide mere?