Hovedpunkter i regeringens nye udspil på pensionsområdet

Regeringen har netop fremlagt sin 2025-plan for væksten i Danmark. En del af planen berører pensionsområdet, og her kan du se hvordan.

Regeringen har netop fremlagt sin plan for, hvordan den økonomiske vækst i Danmark sikres fremover. Planen er endnu kun et forslag, så i den kommende tid vil den indgå i forhandlinger med de øvrige politiske partier i Folketinget. Herunder får du overblik over planens hovedpunkter på pensionsområdet.

  • Der bliver afsat en pulje på 2,4 milliarder kroner, som skal være med til at løse samspilsproblemet, der for nogle personer med lav- og mellemindkomst betyder, at det ikke kan betale sig for dem at indbetale til en pensionsordning. Forslaget indeholder ikke svar på, hvordan det konkret skal ske, men regeringen lægger op til, at det tages med i en ny jobreform, som skal forhandles til efteråret. 
  • Den tidligste pensionsalder ændres, så den følger efterlønsalderen. Det betyder, at pensionsordninger, der bliver tegnet, efter 2025-planen eventuelt bliver vedtaget, tidligst kan udbetales tre år før pensionsalderen. Det er to år senere end i dag. 
  • Udbetalingsperioden på ratepension bliver forlænget med fem år. 
  • Indbetaling til aldersopsparing ændres, så man højst kan indbetale 5.000 kroner om året i stedet for 29.600 kroner, som man kan i dag. Bemærk, at AP Pension ikke tilbyder indbetaling til aldersopsparing. 
  • Regeringen forslår, at man fem år før folkepensionsalderen får mulighed for at indbetale 55.000 kroner om året til sin pension. Af regeringens forslag fremgår det, at der ikke er fradrag for indbetalingen, men den bliver til gengæld udbetalt skattefrit og uden modregning i folkepensionen.
  • Obligatorisk pension for personer, som ikke indbetaler mindst 6,0 procent af deres indtægt til pension. Regeringen foreslår, at det obligatoriske bidrag begynder med 0,25 procent i 2019 og stiger gradvist til 6,0 procent i 2026.

Tilføjelse til artiklen pr. 11. august 2017
I slutningen af juni 2017 er der indgået aftale med regeringen og Dansk Folkeparti, som ligger tæt op af ovennævnte forslag. En beslutning om obligatorisk pension er dog udskudt indtil udmøntningen af puljen til løsning af samspilsproblemerne er sket. Derudover er det maksimale årlige indskud på aldersopsparing sænket til 50.000 kr.