Hold øje med rateloftet

Har du indbetalt for meget til ratepension i 2017? Så skal du ændre dine indbetalinger med tilbagevirkende kraft for ikke at betale ekstraskat. Se, hvordan du fremover får det fulde fradrag uden selv at foretage ændringer.

Fra mandag den 12. marts kan du tjekke din årsopgørelse hos SKAT. Hvis du er en af dem, der i første omgang står til at betale restskat, kan det skyldes, at du i 2017 har indbetalt for meget til din ratepension.

I 2017 måtte du højst indbetale 53.500 kr. (efter AM-bidrag) på en ratepension med skattefradrag. Oversteg dine indbetalinger det loft, har du som udgangspunkt ikke fradrag for det overskydende beløb. Hvis du indbetaler mere end 54.700 kr. i AP Pension, sørger vi helt automatisk for, at din overskydende indbetaling sker til en livrentepension, hvor du får fuldt skattefradrag.

Du kan dog beholde dit skattefradrag ved at overføre beløbet til en livrentepension, hvor der ikke er noget loft. Det kan du også gøre med tilbagevirkende kraft ved at korrigere dine indbetalinger for 2017. Se mere i guiden under artiklen.

Vær opmærksom på, at hvis du – ved siden af din ordning i AP Pension – indbetaler privat til ratepension (f.eks. i din bank), er det din private pension, som skal korrigeres først, hvis din indbetaling overstiger loftet. Kun på den måde undgår du ekstraskat. Du skal selv sørge for at gøre banken opmærksom på dette.

Sådan får du fuldt fradrag uden at ændre

Hvis du vil undgå, at du skal ændre i din årsopgørelse på grund af indbetalinger til ratepension i 2018, skal du holde dig under loftet, som i år er på 54.700 kr. (efter AM-bidrag). Loftet gælder for dine samlede indbetalinger til ratepension.

Indbetaler du til ratepension i andre pensionsselskaber eller din bank, er det vigtigt, at du oplyser det til AP Pension. Så sørger vi for, at dine indbetalinger automatisk bliver overført til en livrente, når dine samlede indbetalinger rammer loftet.

Oplyser du f.eks. til os, at du i 2018 indbetaler 20.000 kr. til ratepension i din bank, så sørger vi for, at dine indbetalinger i AP Pension, som overstiger 34.700 kr., bliver overført til en livrente.

Hold rateloftet på radaren

Det er generelt vigtigt, at du holder øje med rateloftet, da reglerne for at ændre indbetaling til ratepension i de senere år er blevet skærpet af SKAT.

Hvis der skal ændres i strid med reglerne, f.eks. ved at ændre på en firmapensionsordning før en privatordning, kræver det en særlig godkendelse fra SKAT. Denne godkendelse skal du selv søge om hos SKAT. Ændres en ratepension uden denne godkendelse, kan det få skattemæssige konsekvenser for dig.

GUIDE: Sådan gør du, hvis du har indbetalt for meget til ratepension i 2017

  • Hvis du kun har en firmapensionsordning hos AP Pension, hvor der skal overføres et beløb fra ratepension til livrente, skal vi bruge dokumentation for, at der er indbetalt for meget til ratepension i 2017. Du skal derfor henvende dig til os med en kopi af dine skatteoplysninger.
  • Hvis du også har en privat pensionsordning, hvor du indbetaler til ratepension, skal du henvende dig der, hvor du har din private ordning (f.eks. i din bank). AP Pension kan i det tilfælde ikke korrigere dine indbetalinger.
  • Du finder dine skatteoplysninger i din skattemappe på www.skat.dk. Her fremgår det, hvor meget der er indbetalt til ratepension, ligesom det fremgår, om du også har en privat pensionsordning.

Vil du vide mere?