Han kæmper for kundernes interesser

Som medlem af AP Pensions bestyrelse kæmper Niels Ellegaard for de bedst mulige forhold for kunderne. Det betyder blandt andet de bedste ordninger til en fornuftig pris, pensionsprodukter, der matcher kundernes behov, og ikke mindst åbenhed og gennemsigtighed i en branche, som kan være svær at forstå.

Niels Ellegaard arbejder til daglig som kunderådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor han også er tillidsmand. Han er også hovedbestyrelsesmedlem i Finansforbundet og næstformand i forbundets Kreds Øst og bruger hovedparten af sin tid på disse tillidshverv. Niels Ellegaard har altid været engageret i fagligt arbejde, og han begyndte som tillidsmand for mere end 30 år siden. I dag fungerer han som bindeleddet mellem Finansforbundet og de ansatte i de små og mellemstore penge- og realkreditinstitutter samt IT-centraler på Sjælland, Færøerne og Grønland.

Niels Ellegaard fortæller her, hvad der fik ham til at sige ja til at gå ind i AP Pensions bestyrelse i april 2017:

- Fra 2010 til 2012 sad jeg i FSP Pensions bestyrelse, så jeg kender til bestyrelsesarbejdet i et stort pensionsselskab. Da AP Pension og FSP Pension fusionerede, kom de ansatte i den finansielle sektor, som FSP Pension favnede, til at udgøre en stor andel. Da jeg derfor blev opfordret til at indtræde i AP Pensions bestyrelse, var jeg ikke et øjeblik i tvivl.

Som tillidsmand gennem mange år ligger det på rygraden af Niels Ellegaard at kæmpe medlemmernes sag, både i forhold til overenskomster og pensionsforhold.

- I Finansforbundet har alle medlemmer en overenskomstbestemt pensionsordning, så derfor er det naturligt for mig som bestyrelsesmedlem at sikre mig, at AP Pensions kunder har de bedste ordninger til en fornuftig pris. Samtidig lægger jeg stor vægt på, at vi i AP Pension løbende moderniserer vores produkter, så de matcher kundernes behov.

Åbenhed og gennemsigtighed er andre vigtige elementer i Niels Ellegaards bestyrelsesarbejde.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i den finansielle sektor har en tendens til at kommunikere på en måde, som mange har svært ved at forstå, og det gælder også pensionsbranchen. Jeg ser det derfor som en vigtig opgave for mig at være med til at få endnu flere til at forstå værdien af at være en del af et kundeejet selskab, siger han.

Niels Ellegaard mener, at netop kundeejerskabet er den store styrke ved AP Pension.

- AP Pension har formået at skabe gode afkast til kunderne, og på længere sigt burde kundeejerskabet gøre, at de får et højere afkast, da der jo ikke er andre ejere, som skal tilgodeses.

Han ser det som en ekstra gevinst for kunderne, at AP Pension nu begynder at dele ud af sit overskud – det, som kaldes AP Loyalitetsbonus.

- Vi har i AP Pension igennem årene formået at tjene gode penge, og det betyder, at vi er et velpolstret selskab. Derfor mener jeg også, at det er naturligt, at vi betaler en del overskuddet tilbage til kunderne. Jeg er stolt af at være en del af en bestyrelse, som har besluttet at give en halv milliard kroner tilbage til vores kunder i 2017. Det er der ikke andre selskaber, der gør.

Om Niels Ellegaard

Niels Ellegaard bor i Vester Aaby mellem Faaborg og Svendborg. Han er 59 år gammel og bor alene. På trods af en travl hverdag prioriterer han i sin sparsomme fritid gymnastikken højt. Mindst en gang om ugen i vinterhalvåret går han sammen med 50 andre mænd og kvinder til springgymnastik i den lokale gymnastikforening - GU72. For Niels Ellegaard er det den bedste måde at koble af på og samle ny energi. Han har valgt at placere sin pensionsopsparing med middel risiko, og han har valgt at lade AP Pension stå for investeringen af hans pensionsopsparing. Han har en forholdsvis høj invalidedækning, da han gerne vil sikre sig selv, hvis der skulle ske noget. I takt med at han nærmer sig den tredje alder, vil han overveje placeringen af hans opsparing og den risiko, han har valgt, så han sikrer sig flest mulige penge til tilværelsen som pensionist.

Vil du vide mere?