Hårde og bløde værdier på agendaen i Aarhus

Afkast, kundedemokrati og digital service var blandt temaerne på AP Pensions generalforsamling, den 28. april i Aarhus. Her præsenterede bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen det nye tiltag, AP Kapital, hvor 1 mia. kr. bliver fordelt blandt alle kunder.

AP Pension står på et stærkt fundament, og kunderne får kontant udbytte af at være med i et kundeejet selskab. Sådan lød to af budskaberne fra AP Pensions bestyrelsesformand, Niels Dengsø Jensen, på årets generalforsamling i Aarhus.

Her deltog 129 delegerede med stemmer fra i alt cirka 35.000 kunder.

Milliard til fordeling blandt kunderne

Efter generalforsamlingen, der traditionen tro blev åbnet med fællessang, præsenterede bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen i sin beretning blandt andet nyheden om AP Kapital, som giver 1 mia. kr. tilbage til kunderne.

– Vi honorerer rigeligt lovkravene til kapital. Derfor har vi råd til at uddele 1 mia. kr., som alle kunder vil få del i på samme tid. Planen er, at det skal ske i andet halvår 2017, sagde Niels Dengsø Jensen.

Læs også: 1 milliard kroner tilbage til kunderne

Han fortalte også, at AP Pension sidste år sendte 125 mio. kr. tilbage til kunderne i form af investeringsrabatten kickback. Og at der i 2015 blev brugt midler på at styrke fundamentet, blandt andet med udvikling af it-systemer, som vil give kunderne nye digitale muligheder og bedre service.

Afkast med i front på den lange bane

Niels Dengsø Jensen brugte en del af sin beretning på afkast, hvor AP Pension sidste år lå i den lave ende. Bestyrelsen har valgt at fastholde strategien med globale investeringer og afdækning mod udsving i valutakurser. Fra begyndelsen af 2016 ser den tilgang ud til igen at lønne sig, ligesom den historisk har gjort.

Adm. direktør Søren Dal Thomsen uddybede under sine kommentarer til regnskabet. Han kom ind på, at kunder ofte vælger pensionsselskab ud fra både hårde værdier (f.eks. afkast) og bløde værdier (f.eks. service).

– Vi skal skabe de bedste afkast set over en længere periode, og det kræver viden, vilje til at tage risiko, tillid fra kunderne, og at vi ikke ryster på hånden. På den helt korte bane er vores afkast gode, på den mellemlange bane ligger vi i midten blandt pensionsselskaberne, og på den lange bane er vi med forrest i feltet, sagde han.

Læs også: AP Pension kommer sikkert fra land i 2016

Blandt andre hårde værdier nævnte Søren Dal Thomsen, at AP Pension også er førende på depotrenter, og at omkostningerne er lavere end hos konkurrenterne. I den bløde kategori fremhævede han, at AP Pension har branchens mest loyale kunder og en ny app, som snart vil give kunderne mulighed for at tjekke deres pension på mobilen.

– AP Pension er fortsat det eneste kommercielle pensionsselskab, der udelukkende er ejet af kunderne, og som udelukkende skal pleje kundernes interesser, og vi er fokuseret på at omsætte værdisættet til fordele, kunderne kan mærke. AP Kapital er det seneste eksempel herpå, rundede Søren Dal Thomsen af.

Pensioner og valgregler til debat

Før regnskabet blev godkendt med klapsalver, var der en runde spørgsmål og kommentarer om de tidligere FSP-medlemmers pensioner, der blev nedsat på grund af stigende levetider. Efter generalforsamlingen kunne pensionister fra det tidligere FSP få uddybet forholdene af AP Pensions direktion.

De delegerede i salen fik ikke brug for udstyret til elektronisk afstemning, da bestyrelsens tre forslag om enklere valgregler modtog overvældende opbakning og derfor blot kunne vedtages ved håndsoprækning. Et par medlemmer brugte dog anledningen til at tale for en nemmere valgproces i B2-gruppen, så flere stemmer fra valggruppe B2 kan blive repræsenteret på generalforsamlingen.

Niels Dengsø Jensen, Ola Arvidsson, Lasse Nyby og Jørgen Wisborg blev alle genvalgt til bestyrelsen, og efter et par kunder havde rejst sig og uddelt henholdsvis kritik og ros til AP Pension, takkede Niels Dengsø Jensen for en livlig debat.

FAKTA: Det blev besluttet

  • Valgregulativet blev ændret, så flere medlemmer nemmere kan tage del i kundedemokratiet. Bl.a. kan også virksomheder med 5-9 forsikrede nu vælge delegerede, ligesom virksomheder kan vælge delegerede i løbet af året, hvis de ikke har gjort det op til generalforsamlingen (gælder valggruppe A1 og B1).
  • Vedtægten blev ændret. Det betyder bl.a., at generalforsamlingen kan indkaldes elektronisk.
  • Niels Dengsø Jensen, Ola Arvidsson, Lasse Nyby og Jørgen Wisborg blev alle genvalgt til bestyrelsen.
  • Deloitte blev genvalgt som revision.

 

Vil du vide mere?