Forvirret over fradrag? Forstå dine fordele

Du kan få skattefordele ud af at spare op til din pension. Tjek, hvilke regler der gælder, mens du indbetaler, og når du får din pension udbetalt. Se også, hvad skattereglerne konkret betyder i forskellige situationer.

Når du indbetaler til pension, er det for at få penge til dit seniorliv. Som en væsentlig sidegevinst kan du trække dine indbetalinger fra i skat – og samtidig betaler du en lav skat af afkast på din pensionsopsparing.

Her kan du se eksempler på, hvad det betyder i praksis.

Ingen skat af indbetalingerne

Jens får som 30-årig et job med pensionsordning. Hans løn er 30.000 kr. om måneden, og hans arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af beløbet til pension, før Jens betaler AM-bidrag og skat af pengene. Jens’ indbetalinger til pension er derfor ikke er en del af den indkomst, som han skal betale cirka 37 pct. i skat af.

Han skal dog betale AM-bidraget på 8 pct., men det sørger hans pensionsselskab for at gøre. Resten af pengene skal Jens først betale skat af, når han om mange år begynder at få sin pension udbetalt.

Er ratepensionen fuld? Få fradrag for livrente

Sanne er 45 år og har en løn på 55.000 kr. om måneden. Hendes arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af lønnen til pension. Samlet set løber indbetalingerne op i 99.000 kr. på et år, og det er mere end Sanne – ifølge loven – må få sat ind på en ratepension med skattefradrag.

I 2017 er loftet på ratepension 58.152 kr. (før AM-bidrag). Pensionsselskabet sørger for, at det overskydende beløb bliver sat ind på en livsvarig livrente, hvor Sanne kan indbetale så meget, hun vil med fradrag.

Sannes løn er så høj, at hun skulle betale topskat af pengene, hvis hun ikke indbetalte dem til pension. Hun slipper dermed for at betale cirka 52 pct. i skat her og nu. Til gengæld forventer hun kun at betale bundskat, når hun bliver pensionist. Derfor skal hun kun betale cirka 37 pct. i skat, når hun får sin pension udbetalt.

Husk at oplyse om private pensioner

Torben har både en pensionsordning på sit arbejde og en privat ratepension i banken. Samlet set sparer han mere op end loftet på ratepension.

Det er vigtigt, at Torben fortæller sit pensionsselskab om den private ordning, så selskabet kan sørge for at indbetale alt over loftet på en livrente. Ellers risikerer han at få et skattesmæk, når han får sin årsopgørelse – og så skal han bøvle med at ændre sine indbetalinger på den private ordning med tilbagevirkende kraft.

Lav skat af afkastene

Jens, Sanne, Torben og andre pensionsopsparere får løbende afkast, fordi pensionsselskabet investerer de opsparede penge. Med årene kan afkast for den enkelte nemt summe op i et millionbeløb.

Derfor er det en stor fordel, at de kun betaler 15,3 pct. i skat af afkast på en pensionsopsparing. Hvis pengene i stedet stod i banken, ville renterne blive beskattet med op til 42 pct. Og afkast på private investeringer i fx aktier eller puljer via banken bliver beskattet med 27-42 pct.

Hvad med udbetalingerne?

Når Jens, Sanne og Torben får deres pension udbetalt, skal de betale indkomstskat (men ikke AM-bidrag) af pengene. Det skal de, fordi de – mens de indbetalte – fik skattefradrag for indbetalingerne.

De har sparet penge i skat, hvis de i sin tid trak deres indbetalinger fra i topskatten og nu kun betaler bundskat af udbetalingerne. Desuden har de betalt en lav skat af de afkast, de har fået år efter år og kan nyde godt af som pensionister.

 

Vil du vide mere?