Du kan nu give din stemme til en delegeret

Er du kunde i valggruppe B2, kan du fra 7. marts 2018 tildele din stemme til en delegeret i enten valggruppe B1 eller B2. De delegerede repræsenterer dine interesser på AP Pensions årlige generalforsamling.

AP Pension er ejet af sine kunder, og alle kunder med en pensionsordning i selskabet kan deltage i generalforsamlingen. Men det er kun de delegerede, der har stemmeret, og dermed dem der kan repræsentere dine interesser.

Er du med i valggruppe B2, kan du nu stemme på den delegerede, som du ønsker, skal repræsentere din stemme.

Læs mere om årets generalforsamling i AP Pension 

Hvem er med i valggruppe B2?

Arbejder du i en virksomhed med højst fire medarbejdere, eller har du en privat pensionsordning, er pensionist eller har en pensionsordning, der ikke indbetales til (fripolice), er du en del af valggruppe B2.

Denne valggruppe er i 2018 berettiget til at vælge 64 delegerede (antallet er opjusteret fra 60, som vi tidligere har oplyst). Du kan nu tildele din stemme til en delegeret.

Sådan gør du

Du kan tildele din stemme fra den 7. marts til den 28. marts 2018 kl. 09.00. Det gør du ved at logge på valgportalen med dit NemID.

Her kan du læse mere om de delegerede og valgreglerne

Du behøver ikke selv deltage på generalforsamlingen for at kunne tildele din stemme til en delegeret.

Hvem kan du tildele din stemme?

Du kan tildele din stemme til en delegeret i enten valggruppe B1 eller B2.

  • Delegerede i valggruppe B2 er, ligesom dig, kunder, der er med i en firmaordning med op til fire medarbejdere, pensionister, kunder med en privat pensionsordning eller kunder med en pensionsordning i AP Pension, de ikke indbetaler til (fripolice).
  • Delegerede i valggruppe B1 er medarbejdere fra virksomheder, der er omfattet af en generel pensionsoverenskomst med AP Pension, og hvor antallet af medarbejdere omfattet af overenskomsten er fem eller flere.

Hver kunde tæller én stemme

De delegerede repræsenterer kunderne således, at hver kunde tæller som én stemme. Hvis en delegeret i valggruppe B2 f.eks. får tildelt 100 stemmer, vil han eller hun på generalforsamlingen være repræsenteret med 100 stemmer.

Delegerede i valggruppe B1 får tildelt stemmer, som svarer til antallet af medarbejdere med en firmapensionsordning i AP Pension i deres virksomhed. 50 medarbejdere giver altså 50 stemmer.

Delegerede fra B1-gruppen kan også indhente stemmer fra B2-gruppens medlemmer.

Vil du vide mere?