Der skal nu vælges delegerede i virksomheder

Arbejder du i en virksomhed med fem eller flere medarbejdere med pension i AP Pension, repræsenteres dine interesser på årets generalforsamling af de delegerede i din virksomhed.

AP Pension er ejet af sine kunder, og alle kunder med en pensionsordning i selskabet kan deltage i generalforsamlingen. Men det er kun de delegerede, der har stemmeret. De vælges af kunderne og repræsenterer derfor kundernes interesser.

Læs mere om årets generalforsamling i AP Pension 

Sådan vælges delegerede

Arbejder du i en virksomhed med fem eller flere medarbejdere, der har en pensionsordning i AP Pension, står virksomheden selv for at vælge delegerede.

Her skal vælges delegerede til to valggrupper: Valggruppe A1 er arbejdsgiversiden, og valggruppe B1 er medarbejdersiden i virksomheden.

Fristen for at tilmelde delegerede til AP Pension er fredag den 9. februar 2018 kl. 16.00.

Vi skriver snart til virksomhederne om, hvordan de kan give os oplysning om, hvem de ønsker, skal være delegerede.

Læs mere om valg af delegerede i virksomheder

Vil du vide mere?