Der kan opleves forsinkelse af kurser på AP Pensions fonde

Som følge af Covid-19 og dens indvirkning på de finansielle markeder, der således har oplevet store fald / bevægelser på aktiemarkederne, kan der opleves forsinkelser i publicering af kurser på AP Pensions fonde / foreninger.

Dette kan skyldes, at der ikke kan indhentes retvisende kurser på de underliggende værdipapirer blandt andet som følge af suspenderede værdipapirer.

Desværre indebærer dette også, at visning af opsparingens størrelse og afkast på MinPension kan være forsinket.

Ligeledes kan det opleves, at der går længere tid end normalt før, der kan handles f.eks. ved skifte i investeringsprofiler eller lign. I de situationer, hvor der ikke er tilgængelige kurser, vil handler blive gennemført, så snart det er muligt og til kurser gældende på dette tidspunkt. Handelskurser kan derfor afvige væsentligt fra kurser, der vises på Min Pension.

Vil du vide mere?