Ansvarlighed frem for alt

Michael Budolfsen er en mand, som igennem de sidste mange år har arbejdet for at sikre medarbejderne i den finansielle sektor de bedst mulige vilkår. Her kan du læse, hvordan han som bestyrelsesmedlem i AP Pension arbejder for, at ansvarlighed sikrer kundernes forhold.

Michael Budolfsen er til daglig næstformand i Finansforbundet, som er fagforeningen for ansatte i den finansielle sektor. Han er således næstformand i en organisation, der organiserer mere end 50.000 medarbejdere i den finansielle sektor lige fra bankbetjenten til bankdirektøren. Ved siden af dette hverv, besidder han en række tillidsposter, hvor en af dem er medlemskabet af AP Pensions bestyrelse.

- Blandt Finansforbundets medlemmer er der en stor interesse for pension og pensionsforhold. Jeg vil tro, at omkring 15.000 af vores medlemmer har deres pensionsopsparing placeret hos AP Pension. Derfor er det helt naturligt for mig, at varetage deres interesser i AP Pensions bestyrelse, siger Michael Budolfsen.

Ønsker bliver til handling

Michael Budolfsen er et sandt organisationsmenneske, og han er da heller ikke sen til at fremhæve medlemsejet, som det element, der gør AP Pension til noget helt særligt.

- Netop medlemsdemokratiet kendetegner AP Pension, og det betyder, at det er vores medlemmer, som er med til at præge retningen for det selskab, hvor de har placeret deres pension. Det er noget helt unikt, som vi skal værne om, siger han.

På spørgsmålet om, hvordan han ser medlemsdemokratiet komme til udtryk i praksis, nævner han et konkret eksempel:

- På sidste generalforsamling i slutningen af april 2018, blev valgregulativet ændret, så pensionisterne, der er en del af den eksisterende såkaldte B2-gruppe, der omfatter pensionister, privatpersoner og fripolicer, udskilles i en ny selvstændig valggruppe, som vi kalder B3. Både den nye B2-gruppe og B3-gruppen sikres med ændringen mindst en bestyrelsespost hver, siger han og fortsætter:

-Jeg er stolt over, at vi i bestyrelsen formår at lytte til AP Pensions kunder og samtidigt formår at omsætte deres ønsker til handling. For mig er det netop kernen i medlemsdemokratiet.

Kundernes forhold i centrum

For Michael Budolfsen handler bestyrelsesarbejdet i AP Pension i høj grad om at sikre det, han betegner som de ansvarlige valg.

- Jeg har været medlem af AP Pensions bestyrelse i to omgange, og der er ingen tvivl om, at i takt med at love og regler igennem årene er blevet strammet, så er bestyrelsesarbejdet gradvist blevet mere teknisk og kompliceret. Rent praktisk har det betydet, at vi i bestyrelsen i dag er endnu tættere på selve forretningen i AP Pension, siger han og fortsætter:

- I bund og grund handler det om, at vi i bestyrelsen altid arbejder for at varetage vores kunders forhold bedst muligt, og at vi via åbenhed om forholdene prøver at gøre selv de emner, som er svære at forstå forståelige.

I den forbindelse nævner Michael Budolfsen et område, hvor AP Pension valgte at gå forrest i forhold til konkurrenterne:

- Ved spørgsmålet om hvilke levetidsforudsætninger, der skulle ligge til grund for udarbejdelsen af kundernes pensionsprognoser, valgte vi i AP Pension at arbejde med prognoser for levetiden, som vi mente i højere grad afspejlede virkeligheden. Derfor vurderede vi, at vores kunder ville leve længere end tidligere antaget. Det er jo ikke noget, man på den korte sigt bliver populær for, idet pensionsopsparingen så skal strækkes over en længere tidshorisont. Men omvendt må man sige, at det er det mest ansvarlige at gøre. Og sidenhen viste det sig jo, at vores konkurrenter måtte følge trop, fortæller han.

Tryghed i og efter arbejdslivet

Michael Budolfsen fortæller også, at han mener, at pension i høj grad handler om at sikre pensionstagerne den nødvendige tryghed.

- I bestyrelsen er det vigtigt, at vi også arbejder for at understøtte kundernes tryghed både mens de er i arbejde, og når de er gået på pension. Det er et ansvar, som kommer til udtryk ved, at vi både kan tilbyde de rette forsikringer men også de rigtige investeringer, som matcher vores kunders krav, siger han.

Han forventer, at spørgsmålet om pension og sammensætningen af pensionsopsparingen kommer til at fylde mere og mere i de kommende år, og derfor glæder han sig også til at være med til at præge udviklingen i AP Pension i årene fremover.

Om Michael Budolfsen

Michael Budolfsen bor i Nivå lidt nord for København sammen med sin kone. Familien består også af tre børn, som alle er flyttet hjemmefra.

Udover at være næstformand i Finansforbundet er Michael også præsident for UNI Europa Finance, som er den europæiske fagforening for finans- og forsikringsforbund i Europa, og som betyder, at han står i spidsen for omkring 1,5 mio. finansansatte i Europa.

Selvom Michael Budolfsen oprindeligt er bankuddannet, og også har rådgivet bankkunder om investering, så har han valgt at lade AP Pension stå for placeringen af hans pensionsopsparing. Størstedelen af hans pensionsopsparing er placeret ved såkaldt middel risiko, og kun en lille del har han placeret ved høj risiko. Endelig har han valgt at placere en del af sin opsparing i særlige investeringsfonde, som har fokus på bæredygtige investeringer.

Vil du vide mere?