Aktivt, fokuseret og altid for kunderne

AP Pension lancerer nu AP Focus – et nyt opsparingsprodukt, der skal give solide afkast til lave omkostninger. Har du markedsrente, kan du fremover vælge to produkter. I dem begge håndplukker AP Pension forvaltere til aktivt at investere pensionerne, fordi det bedst betaler sig for kunderne.

AP Focus er AP Pensions nye produkt til kunder, der gerne vil kombinere afkast, som er bedre end gennemsnittet, med lave omkostninger.

Kunder, der har opsparing i markedsrente, kan fremover vælge:

  • AP Focus: Her investerer AP Pension aktivt på markeder, hvor det særligt gør en forskel at være aktiv. Det gælder f.eks. ejendomme i Danmark og aktier på emerging markets. Til gengæld har AP Focus kun få alternative investeringer, og dele af aktieporteføljen er passivt forvaltet, hvilket holder omkostningerne nede.
  • AP Active: Her investerer AP Pension aktivt på flere markeder end i AP Focus og vælger desuden alternative investeringer som f.eks. skov, landbrug og vedvarende energi. AP Active er et velkendt produkt, som fortsætter uændret.

Aktiv forvaltning giver bedre afkast

Både i AP Focus og i AP Active kan kunderne selv vælge risikoprofil. Og begge produkter har livscyklusfonde, hvor AP Pension tilpasser risikoen til kundens alder. Forskellen er kun, hvor aktivt pengene bliver forvaltet.

– I det globale investeringslandskab med lave renter og svingende aktiekurser vil vi gerne styre derhen, hvor udsigten til høje afkast er bedst. Det gør vi ved at håndplukke kapitalforvaltere til at investere. Så langt vi kan se i bakspejlet, har aktiv forvaltning givet vores kunder bedre afkast end markedernes gennemsnit, siger Ralf Magnussen, investeringsdirektør i AP Pension.

– Men lad os sige, det som det er: Det koster ekstra at være aktive overalt, og nogle kunder foretrækker lavere omkostninger frem for et forventet merafkast. Derfor lancerer vi AP Focus som et attraktivt alternativ. Vi kan anbefale begge produkter, men vi regner med, at AP Active vil give bedst afkast, tilføjer han.

Læs også: Aktiv strategi sikrer kunderne de bedste afkast

AP Basic lukker

Samtidig med lanceringen af AP Focus lukker det passivt forvaltede AP Basic, som cirka 5 pct. af kunderne har. De underliggende fonde består, så ingen er nødt til at flytte deres opsparing, men AP Pension tilbyder ikke længere at tilpasse risikoen automatisk. Hvis du har AP Basic, modtager du et brev om ændringerne.

– Der er flere grunde til, at vi lukker AP Basic: For det første har afkastet ikke holdt samme niveau som i vores aktive fonde. For det andet efterspørger kunderne ikke produktet, måske fordi vores aktive forvaltere gør det så godt. For det tredje mener vi selv, at aktiv forvaltning sikrer kunderne de største pensioner, siger Ralf Magnussen.

Omkostninger og forventet afkast

  • I det nye AP Focus er de årlige omkostninger (ÅOP) i gennemsnit cirka 0,45 pct. af opsparingen efter kickback.
  • I AP Active er ÅOP i gennemsnit cirka 0,7 pct. efter kickback.
  • AP Pension forventer, at AP Active vil give et årligt merafkast på 0,5-1 pct. efter omkostninger.

Vil du vide mere?