Aktiv strategi sikrer kunderne de bedste afkast

AP Pensions investeringsfonde med aktiv forvaltning har i hvert af de seneste fem år givet bedre afkast end selskabets passivt forvaltede fonde. AP Pension arbejder tæt sammen med få udvalgte kapitalforvaltere, som investerer globalt.

Det betaler sig for kunderne, når AP Pension håndplukker forvaltere til at investere pensionerne. Det viser en sammenligning af AP Pensions fonde med aktiv (AP Active) og passiv (AP Basic) forvaltning.

I hvert eneste af de seneste fem år har de aktive forvaltere, som AP Pension har udvalgt, leveret bedre afkast end markedernes gennemsnit, som afgør afkastet i passivt forvaltede fonde. Aktiv forvaltning er dyrere, men lønner sig tydeligt, selvom man indregner investeringsomkostningerne.

Q1   Afkast i AP Active Mellem Risiko Afkast i AP Basic Mellem Risiko 
2016  0,4% -1,2%
2015  3,6% 1,2%
2014  7,9% 7,3%
2013  10,9% 10,8%
2012  11,0% 8,5%
2011  2,0% 1,3%

Tallene viser afkastene (inkl. kickback), efter investeringsomkostningerne er fratrukket.

For den aktivt forvaltede fond er afkast for 2011-2014 fra AP Profil 15.

Så meget er 100 kr. vokset til

100 kr., som var placeret i fonden AP Active Mellem Risiko ved indgangen til 2011, er ved udgangen af første kvartal i 2016 vokset til 140,9 kr. I AP Basic Mellem Risiko er de 100 kr. blevet til 130,7 kr.

Forventningerne er indfriet

– I AP Active fondene fører vi en aktiv og global investeringsstrategi. Konkret udvælger vi forvaltere inden for aktier og obligationer, som får en pose penge til at finde de bedste investeringer. Det gør vi ud fra en forventning om, at aktiv forvaltning giver vores kunder det bedste afkast og de største pensioner, og tallene viser, at den forventning bliver indfriet, siger Ralf Magnussen, investeringsdirektør i AP Pension.

– Vores strategi er at udvælge få kapitalforvaltere, som hver især har relativt få aktier. Fire kapitalforvaltere – heraf to med base i San Francisco – udgør ”grundstammen” og forvalter over 60 pct. af vores aktieinvesteringer. Vi følger forvalterne tæt, holder jævnlige møder med dem og er i det hele taget meget opmærksomme på, hvordan de driver deres forretning. Så der er virkelig tale om en aktiv tilgang fra vores side, siger Ralf Magnussen.

Kina-strategi gjorde stor forskel i 2015

Det er særligt inden for aktier, at AP Pensions forvaltere gør det godt, og i fonde med mellem risiko udgør aktier cirka 50 pct. af de samlede investeringer. Så hvis aktieforvalterne slår markedets gennemsnit (benchmark) med 3 pct.-point giver det et merafkast på 1,5 pct.-point, når obligationer og alternative investeringer rammer benchmark.

I 2015 gjorde flere af AP Pensions forvaltere det rigtig godt. Især i Asien klarede de sig godt. Her var afkastet hele 15 procentpoint over benchmark. Det skyldes blandt andet, at forvalteren havde mange kinesiske aktier, da de steg i første kvartal, og derefter solgte ud af aktierne, inden de faldt i andet kvartal.

Læs mere: AP Pensions afkast i første kvartal 2016


Vil du vide mere?