Aktiv og offensiv kendetegner AP Pensions investeringsstrategi

Nøgleordene er aktiv og offensiv, når AP Pension gennem en blandet investeringsportefølje arbejder for at sikre pensionsopsparerne de bedst mulige afkast. Men hvad betyder det helt konkret. Læs her, hvordan investeringsdirektøren uddyber AP Pensions investeringsstrategi.

En aktiv og offensiv investeringsstrategi er en væsentlig del af arbejdet, når AP Pension investerer kundernes pensionsindbetalinger. Det er en strategi, hvor en blandet investeringsportefølje de seneste år har været med til at sikre AP Pensions kunder nogle af pensionsbranchens bedste afkast.

- Vi har en strategi på investeringsområdet, som basalt handler om, at vi tror på, at det lønner sig at have en god mængde aktier og en god mængde ejendomme, nogle infrastrukturinvesteringer og nogle kreditobligationer. Vores mål er, at have en balanceret portefølje, men også en portefølje hvor aktier risikomæssigt udgør den største del, fortæller investeringsdirektør i AP Pension, Ralf Magnussen.

Blandt de aktietyper, der på det seneste har været med til at sikre AP Pensions kunder positive afkast, er it-aktier.

- Når vi ser på it-virksomheder som Google, Microsoft eller Facebook, så er de alle gode eksempler på selskaber, der er lykkedes med at skabe en forretningsmodel, som mange mennesker bruger i deres dagligdag, og som de samtidig har meget svært ved at undvære, siger Ralf Magnussen og fortsætter:

- Det er ikke nyt at it-branchen skaber gode afkast. I 2016 og 2017 klarede it-aktierne sig også rigtig godt, og hvis vi ser tilbage på de sidste ti år, så er it-sektoren en af de brancher, der har gjort det allerbedst.

Aktiv og offensiv

For AP Pension betyder en aktiv investeringsstrategi, ifølge Ralf Magnussen, at pensionsselskabet løbende vurderer markederne og opsøger mulighederne, når de opstår.

- Når vi taler om at investere aktivt, så betyder det, at vi vurderer de finansielle markeder og ser, om der er nogle muligheder, siger Ralf Magnussen og kommer med et eksempel på at være aktiv på investeringsområdet.

- Man siger normalt, at januar er den bedste aktiemåned på året. Det var det bare ikke i 2016, hvor markedet faldt ti procent. På det tidspunkt var vi i AP Pension af den overbevisning at frygten for, at verdensøkonomien var på vej mod en ny recession var overdrevet. Vi mente, at aktierne ikke kunne blive ved med at falde, fordi frygten for at verdensøkonomien og virksomhederne ikke tjente penge nok var forkert. Faktisk havde vi en forventning om, at verdensøkonomien var ved at få det bedre. Og netop dette er et godt eksempel på at vælge en aktiv investeringsstrategi og følge den, forklarer Ralf Magnussen.

Han forklarer, at en offensiv investeringsstrategi på tilsvarende måde handler om at se på den konkrete investering.

- Et eksempel på dette er blandt andet de meget store ejendomsprojekter vi er i gang med at udvikle i Silkeborg, Horsens, København eller Århus. Et andet eksempel på en offensiv investering er vores køb af aktier i Nykredit eller Vestjysk Bank. Offensive investeringer handler altså om meget konkrete investeringer.

Ralf Magnussen påpeger, at en klar strategi gør, at man ved, hvad man skal se efter, og derfor at det er nemmere at udnytte de muligheder, der opstår på investeringsmarkederne.

- Jeg er af den overbevisning, at det er vigtigt i enhver strategi, at man foretager nogle klare til- og fravalg og så eksekverer på det. Så ved man altid, hvad man skal kigge efter, siger han.

Skal passe til de øvrige investeringer

Inden AP Pension går i gang med nye investeringer, vurderer eksperterne i investeringsafdelingen blandt andet, om det er et område, der er i tråd med pensionsselskabets øvrige investeringer.

- Helt konkret ser vi på, om det passer ind i vores investeringsportefølje, og om den investeringscase, der bliver fremlagt, er fornuftig. Det er altså ikke nogen kvalitet i sig selv, at der investeringsmæssigt er tale om noget nyt. Vi vil f.eks. gerne foretage flere ejendomsinvesteringer, da det er et område, vi har gode erfaringer med. Men når det er sagt, så vil vi gerne investere i ejendomme og andre aktiver, som passer ind i vores strategi, siger Ralf Magnussen. Han mener, at de danske pensionsopsparer skal vænne sig til, at de ikke kommer til at opleve lige så store afkast i de kommende år som tidligere.

- Generelt har verdensøkonomien det relativt godt i øjeblikket. Derfor sagde vi også, da vi gik ind i 2018, at det afkastmæssigt ville blive et sværere år end 2016 og 2017. Situationen er den, at investeringsmarkedet har indstillet sig på, at verdensøkonomien har det godt, og dermed er det vanskeligere at overraske. Samtidig har vi en amerikansk centralbank, der begynder at stramme pengepolitikken. Det er ikke nogen katastrofe, men vi forventer, at det tager toppen af de afkast vi vil opnå, sammenlignet med 2016 og 2017, slutter Ralf Magnussen.

Vil du vide mere?