Aktieudsving: Har det betydning for din pension?

Når aktiekurserne svinger op og ned, kan det på kort sigt påvirke dit afkast. Et naturligt spørgsmål er derfor, hvad det betyder for din pension.

Hvis du har din pensionsopsparing i markedsrente, afhænger dit afkast af udviklingen på finansmarkederne. Og generelt har markederne fået en hård start på 2016, hvor aktier verden over er i minus.

Når aktiekurserne falder (og stiger), vil det – i større eller mindre grad – betyde, at den aktuelle værdi af din opsparing gør det samme. Men der er ingen grund til at sove uroligt, for din pensionsopsparing er en langsigtet investering, og du skal derfor altid se på dit afkast over en lang periode.

Erfaringer: De gode år slår de dårlige

Så længe du bevarer isen i maven, vil hverken perioder med store fald eller store stigninger have afgørende betydning for den pension, du ender med at få. I hvert fald ikke bedømt ud fra den historiske udvikling.

2008 var et ekstraordinært vanskeligt aktie-år. F.eks. oplevede AP Pensions kunder med markedsrente og 20 år til pension, at deres opsparing tabte 27,8 pct. i værdi på et enkelt år. Men ser man på hele perioden fra 2008 til 2015 (begge år inklusive), så har kunderne samlet set fået cirka +50 pct. i afkast.

Det svarer til et årligt afkast på +5,2 pct. i gennemsnit. På trods af at et enkelt år gav store tab, og på trods af at 2011 heller ikke var noget godt år på aktiemarkederne.

 Afkast 2008-2015 hos AP Pension

Afkast i AP Pension (20 år til pension)

Kilde: Morningstar, AP Pension inkl. kickback

Gennemsnitsrente mærker ikke udsving

Hvis du – som langt de fleste kunder i markedsrente – har valgt at lade AP Pension stå for investeringen af din opsparing, bliver din andel af aktier og dermed din risiko lavere, jo nærmere du kommer pensionen. Til gengæld vil du få en større andel af de mere sikre obligationer.

Hvis du har din opsparing i gennemsnitsrente, svinger dit afkast ikke i takt med aktiekurserne. Her får du en rente, som fastsættes for typisk et år ad gangen. I 2015 får kunder med gennemsnitsrente op til 3,25 pct. i rente.

Følg med i dit afkast

På AP Pensions kundeportal, www.appension.dk/minpension, kan du følge din pensionsopsparing. Under menupunktet Depotoversigt kan du følge med i dit afkast dag for dag, ligesom du kan se dine samlede afkast for tidligere år.

Men husk den vigtige pointe: Det er ikke en uge, måned eller et år, der afgør, hvad du får i pension. Det er dit samlede afkast, set over hele den periode, hvor du sparer op.

Log på www.appension.dk/minpension

 

 

Vil du vide mere?