Afkast: AP Pension ligger fortsat helt i top

AP Pension toppede i 2016 listen over de kommercielle selskaber, som var bedst til at skabe afkast til kunderne. Og de positive takter er fortsat i 2017. Efter første halvår ligger AP Pension i toppen med afkast på op til 6,4 procent for dem, der har 20 år til pension. Her kommenterer investeringsdirektør Ralf Magnussen afkastet og giver sit bud på, hvordan de fremtidige afkast udvikler sig.

2017 startede afkastmæssigt lige så stærkt for AP Pension som 2016. På trods af at 2016 var et turbulent investeringsår, fik AP Pensions kunder alligevel nogle af de bedste afkast, hvis man sammenligner med de øvrige kommercielle pensionsselskaber. De solide afkast i 2016 var resultatet af en aktiv investeringsstrategi, hvor AP Pension blandt andet købte aktier og virksomhedsobligationer tidligt på året, hvor kurserne var lave. Og de gode takter er fortsat i 2017, hvor AP Pension efter første halvår kan fremvise afkast, som igen ligger i toppen blandt de kommercielle pensionsselskaber. Selskabet har givet afkast på op til 6,4 procent for dem, der har 20 år til pension.

- Første halvår af 2017 har været kendetegnet ved en positiv stemning på de globale aktiemarkeder i lighed med andet halvår 2016. Kursstigningerne har i høj grad været drevet af en fremgang i den globale økonomi, og det har været understøttende for indtjeningen, siger Ralf Magnussen, investeringsdirektør i AP Pension, og fortsætter:

- For AP Pension har udviklingen bidraget til positive afkast. Når jeg sammenligner med vores konkurrenter, er jeg stolt over, at vi har formået at skabe afkast, som ligger helt i top, til vores kunder. Det skyldes vores aktive investeringsstrategi. Ralf Magnussen fortæller, at AP Pension i begyndelsen af 2017 primært havde fokus på den positive konjunkturudvikling og i mindre grad på den politiske usikkerhed i USA og Europa, og det viste sig at være en frugtbar strategi. AP Pension valgte at have stor eksponering til aktier og især it og emerging markets aktier, som har klaret sig godt. I USA viste Donald Trump sig at være langt mere pragmatisk end ventet i forhold til at ville indlede handelskrige, og en række politiske valg i Europa endte også med et markedsvenligt udfald.

- Alle disse ting er en medvirkende årsag til, at vi har opnået gode afkast. Endelig har vi valgt at afdække dollaren, og det har også bidraget positivt til vores flotte afkast, fortæller Ralf Magnussen.

Sammenligning med de øvrige selskaber

Her kan du se det samlede afkast for perioden januar 2016 til og med juni 2017 for kunder i markedsrente. Som det fremgår, ligger AP Pension nummer et eller to i alle tre kategorier.

 Selskab  10 år til pension  20 år til pension  30 år til pension
 AP Pension  7,7% 10,4%   11,9%
 SEB  8,3%  9,6%  9,6%
 Topdanmark  7,7%  9,8%  12,1%
 Danica  7,2%  8,6%  8,5%
 PFA  6,8%  7,6%  8,1%
 Nordea  6,2%  6,3%  6,3%
 Skandia  2,6%  2,3%  2,3%

Afkast fra perioden januar 2016 til juni 2017. Data: Morningstar og egne beregninger. Kilde: AP Pension. Afkast for AP Pension er inkl. estimat for kickback i 2016. Afkast ÅTD inkl. kickback for første halvår 2017.

Her ligger værdien i andet halvår 2017

Ralf Magnussen fortæller, at AP Pension i løbet af årets første seks måneder har nedbragt sin aktieandel, i takt med at kursstigningerne og modvinden fra bedre konjunkturer ikke er så stærk mere.

- Hvis jeg skal spå lidt om de kommende seks måneder, så er vi fortsat forsigtige optimister, men mindre end før. Udviklingen på aktiemarkederne betyder, at vi har solgt for 3 mia. kroner aktier i løbet af 2017, så vi lige nu har for omkring 30 mia. kroner aktier i vores beholdning, siger Ralf Magnussen.

Han supplerer, at det er hans forventning, at investorer begynder at indstille sig på svagere afkast. Han kigger derfor i øjeblikket på korte obligationer og ejendomme for at beskytte investeringerne mod rentestigninger og finde alternativer til obligationer og aktier.

- Jeg forventer, at vi i den kommende tid vil se moderat stigende renter, og at vi vil få positive afkast på aktier, men det bliver svagere, end vi har været vant til, slutter Ralf Magnussen.

Vil du vide mere?