AP Pension vokser og lægger sig i front på afkast

AP Pensions kunder fik solide plus-afkast i de første seks måneder af 2016. Halvåret bød også på flere nye kunder, og de løbende indbetalinger voksede med 4,0 pct. Ny regulering og investeringer i digitale kundeoplevelser trak omkostningerne op

Første halvår 2016

Kommentarer fra Søren Dal Thomsen, adm. direktør:

– I lyset af Brexit og ret store udsving på finansmarkederne fik vores kunder pæne afkast, og vores livscyklusfonde i markedsrente ligger alle nr. 1 eller 2 blandt de kommercielle selskaber. Efter et mindre vellykket 2015 er jeg især glad for, at vi igen er med i toppen, uanset om vi ser seks måneder eller seks år tilbage.

– Når selskabets omkostninger er steget, skyldes det nye krav om rapportering i sektoren, og at vi investerer i digitale kundeoplevelser. Vi har lanceret en ny app og er i færd med at udvikle en meget ambitiøs it-platform, som blandt andre Nykredit nu har meddelt, at de vil bruge til deres livsforsikringskunder. Vi forventer derfor også, at it-investeringerne betaler sig tilbage i form af bedre kundeoplevelser og mere effektive arbejdsgange.

– På syge- og ulykkesforsikringer har vi haft et utilfredsstillende underskud. Det skyldes til dels engangsomkostninger, der blandt andet hænger sammen med nye regnskabsregler. Men det skyldes også, at vores forsikringer ganske enkelt er for billige. Vi forventer fortsat underskud på forsikringerne, men målet er, at det ændrer retning i 2017.

– Det er glædeligt, at vi har budt velkommen til 63 nye virksomheder og fortsat oplever vækst i indbetalingerne. Vi er et kundeejet selskab, og vækst er godt for alle vores kunder, fordi vi bliver flere om at dele regningen til administration og udviklingen af nye services.

 

Vil du vide mere?