2025-plan: Hvad kan den betyde for din pension?

Regeringen har nu præsenteret sin økonomiske helhedsplan, som indeholder flere forslag om pension. AP Pension ærgrer sig over, at planen gør pensionsopsparing mere kompliceret. Bliver forslagene vedtaget, vil vi derfor arbejde på at gøre løsningerne så enkle for vores kunder som muligt.

Regeringen har nu præsenteret sin helhedsplan for Danmarks økonomi frem mod 2025. Og der er brug for en pålidelig lommeregner, hvis du vil kende alle de konsekvenser, planen kan få for din privatøkonomi.

Også på pensionsområdet har regeringen en række forslag til ændringer. Resultatet er, mener AP Pension, at det bliver endnu mere kompliceret at forstå sin pensionsordning. Så bliver forslagene vedtaget, vil vi naturligvis indarbejde de nye løsninger i vores rådgivningssystemer og forsøge at gøre dem så enkle for vores kunder som muligt.


Herunder får du et enkelt overblik over de af 2025-planens forslag, der handler om pension. Du får også eksempler på, hvad forslagene konkret betyder – hvis de bliver vedtaget.
Men husk, at intet endnu er vedtaget.

1. Pensionsalderen skal stige yderligere

Hvad er forslaget?

Fra 1. januar 2025 skal folkepensionsalderen stige med et halvt år mere end i forvejen vedtaget. Også efterlønsalderen skal stige med et halvt år mere end planlagt, allerede med virkning fra 1. januar 2021.

Hvad vil det betyde for pensionen?

  • Hvis du er født i 1958 eller senere må du vente et halvt år ekstra med at gå på pension eller efterløn.
  • Er du født i 1958-1962, bliver din folkepensionsalder 67,5 år.
  • Er du født i 1963-1966, skal du være 68,5 år før du kan få folkepension.
  • Hvis du er født i eller efter 1967, kan du forvente en endnu højere pensionsalder.

2. PensionsBonus vil lette skatten

Hvad er forslaget?

Fuldtidsansatte, der har en årsindkomst på under 300.000 kr. (før AM-bidrag), får glæde af et nyt jobfradrag. Det giver dem i praksis en skattelettelse. De, der tjener mere, kan i stedet få PensionsBonus med samme værdi som jobfradraget, hvis de vel at mærke indbetaler mindst 7,25 pct. af deres løn på en pensionsordning.

Hvad vil det betyde for pensionen?

Hvis din løn er over 25.000 kr. (før AM-bidrag) om måneden, og du samtidig indbetaler 7,25 pct. eller mere af lønnen til pension, vil du få PensionsBonus. Det giver dig en skattelettelse på cirka 4.500 kr. om året.

3. Ny aldersopsparing de sidste fem år

Hvad er forslaget?

De sidste fem år inden din folkepensionsalder, kan du indbetale op til 50.000 kr. om året på en ny type aldersopsparing. Men kun hvis du endnu ikke er begyndt at få din pension udbetalt. Du får ikke skattefradrag for din indbetaling, og udbetalingen er en skattefri livrente, der ikke modregnes i folkepensionens tillæg.

Hvad vil det betyde for pensionen?

Lad os sige, at du de sidste fem år op til din folkepensionsalder vælger at indbetale 50.000 kr. på den nye aldersopsparing – i stedet for at indbetale til en almindelig livrente. Så vil du få cirka 5.000 kr. mere om året (efter skat) i folkepensionens tillæg. Det kræver dog, at du – som de fleste – er berettiget til at få et tillæg.

4. Nuværende alderspension ændres

Hvad er forslaget?

Den aldersopsparing, som blev indført i 2013, ændres, så det kun er muligt at indbetale op til 5.000 kr. årligt i stedet for de nuværende 28.900 kr. De sidste fem år inden folkepensionsalderen skal det slet ikke være muligt at indbetale.

Hvad vil det betyde for pensionen?

AP Pension tilbyder ikke den nuværende aldersopsparing. Men hvis du i dag indbetaler til ordningen i et andet selskab, må du sætte alt over 5.000 kr. ind på en ratepension eller livrente i stedet. Eller på den nye aldersopsparing, hvis du har mindre end fem år til folkepensionen.

5. Obligatorisk opsparing, hvis du kun indbetaler lidt

Ud over de fire omtalte forslag vil regeringen indføre en ny obligatorisk pensionsopsparing på 2 pct. Den gælder blandt andet danske lønmodtagere på 25 år og over, som ikke i forvejen indbetaler mindst 6 pct. af deres løn til pension. Så godt som alle kunder i AP Pension indbetaler mere til pension og vil ikke blive berørt.

I AP Update kan du læse mere om forslagene i den form, de bliver vedtaget.

Læs også Hovedpunkter i regeringens nye udspil på pensionsområdet

 

Vil du vide mere?