Pension er en tillidssag

En pensionsaftale bygger på gensidig tillid mellem kunden og pensionsselskabet. I meget få tilfælde bliver denne tillid brudt, hvis en kunde forsøger at få en ydelse, som vedkommende ikke er berettiget til. For at beskytte kundefællesskabet, iværksætter AP Pension i disse få tilfælde en undersøgelse af sagens rette sammenhæng.

En kunde i et pensionsselskab forventer med rette, at pensionsselskabet yder en objektiv og hurtigt hjælp i en skadessituation, så kunden modtager den erstatning og hjælp, som kunden er berettiget til. Pensionsselskabet forventer på samme måde, at kunden afgiver korrekte og nødvendige oplysninger til skadebehandlingen, så selskabet kan udbetale den erstatning, kunden er berettiget til.

En lang række undersøgelser foretaget af blandt andet brancheforeningen Forsikring & Pension, viser imidlertid, at der hvert år svindles for et stort beløb, hvor blandt andet pensionsselskaber uretmæssigt udbetaler erstatning.

Meget få tilfælde af svindel

Ifølge den seneste undersøgelsen af forsikringssvindel offentliggjort af Forsikring & Pension, var der i 2017 3.943 sager om forsikringssvindel, der blev opdaget. I alt løb bedrageriget op i 594 mio. kroner.

Blandt AP Pensions 320.000 kunder er det kun i yderst få tilfælde, at der opstår tvivl om de oplysninger, som kunden har givet. Det drejer sig typisk om misforhold mellem det påståede og faktiske funktionsniveau hos kunder, der f.eks. har fået godkendt en dækning ved Tab af erhvervsevne. Men når tvivlen opstår, og der er begrundet mistanke om svindel, ser AP Pension, som et kundeejet selskab, det som en naturlig opgave at undersøge sagen. For en eventuel sag om svindel rammer nemlig kundefællesskabet, som AP Pension bygger på. For det er kundefællesskabet, der må træde til for at dække udgiften til en skade.   

Godkendt af delegerede

For et år par år siden valgte AP Pension af samme grund at spørge kundefællesskabet repræsenteret af de delegerede, om deres syn på svindel og efterfølgende observationssager.

Tilbagemeldingen fra de delegerede var klar. Hvis der er begrundet mistanke om, at en kunde forsøger at svindle, og dermed skade kundefællesskabet, så er det helt i orden at anvende observationer, så længe dette sker inden for de regler, som loven og brancheforeningen Forsikring & Pension fastsætter.

Slalom løb og piskesmæld

De delegerede i AP Pension blev ved seneste delegerede møde i september 2018 præsenteret for et eksempel på, hvordan enkelte kunder forsøger at få adgang til ydelser, de ikke er berettiget til.

Eksemplet gik på en kvinde, som havde fået piskesmæld og oplyste, at hendes mand måtte stå for alle indkøb. En observation viste dog, at kvinden handlede stort ind alene to dage i træk.

Hun fyldte indkøbsvognen og bar uden problemer indkøbsposer, selvom hun havde oplyst, at hun ikke kunne foretage gentagne bevægelser som at skrælle kartofler.

Kunden havde oplyst, at hun havde indskrænket bevægelighed i skulder- og nakkeregion, men ved en observation drejede kunden flere gange hovedet 180 grader i forbindelse med bilkørsel. Desuden havde kunden oplyst, at hun var meget lysfølsom, men observationen viste, at kvinden kørte bil i stærkt modlys uden solbriller. 

Kunden havde ligeledes oplyst, at hun ikke kunne træne eller løbe, men det viste sig, at hun uden problemer kunne løbe på slalomski og uden problemer bære skiene på skulderne. Selvom kunden havde oplyst ikke at kunne bære noget over skulderhøjde.

Samtidig kunne kunden gå normalt, stå på ski og hjælpe sine børn i skilift, selvom hun havde oplyst at have nedsat bevægelighed grundet smerter i ryg, lænd og nakke.

Sagens rette sammenhæng

Pension handler netop om tillid, og det er i den slags situationer, som heldigvis er meget få, hvor der er begrundet mistanke om misforhold mellem det oplyste og faktiske funktionsniveau, at de delegerede i AP Pension har sagt god for, at AP Pension kan udføre observationer for at undersøge sagens rette sammenhæng.

Og det er den slags sager, som AP Pension løbende arbejder for at forhindre til gavn for kundefællesskabet og AP Pensions 320.000 kunder.