Det procentvise afkast i AP Pensions fonde medtager nu kickback

Som kunde i AP Pension kan du placere din opsparing i forskellige investeringsfonde, der hver især genererer et afkast, som er baseret på fondens sammensætning. Som noget nyt indeholder det procentvise afkast på fondene også den kickback, som er tilbagebetalt til dig og vores andre kunder.

Kickback er udtryk for de storkunderabatter, som AP Pension opnår, når vi investerer kundernes penge. Fordi vi er et kundeejet selskab, betaler vi rabatterne tilbage til kunderne.

En ny beregningsmetode betyder, at kickback nu bliver indregnet i de procentvise afkast på de forskellige fonde, som du kan investere i.

Beregningsmetoden er gennemgået af vores revisor, som har erklæret sig enig i, at den er korrekt beregnet (se revisorerklæringen i bunden). Metoden er også i overensstemmelse med Forsikring & Pensions særlige omkostningshenstilling, hvor der står, at ”hvis selskabet modtager kickback fra investeringsforvaltere, og hvis denne eller en del af denne videregives til kunderne, skal selskabet medregne den i investeringsomkostningerne. Modregning må kun ske for den del af kickback’en, som videregives til kunderne”.

Konkret betyder det, at du og vores andre kunder de facto har fået et højere afkast, da du både har fået det faktiske formueafkast plus fået udbetalt kickback. Det er årsagen til, at kickback nu bliver tillagt afkastet både historisk og fremadrettet.

Du kan se en oversigt over AP Pensions investeringsfonde og deres afkast her.

Vil du vide mere?