2015-afkast holder et godt internationalt niveau

AP Pensions investeringer gav i de første tre kvartaler af 2015 et afkast, der var på linje med resultaterne hos Europas to største pensionsinvestorer. Det viser en sammenligning af fonde med omtrent samme risikoprofil.

I forhold til det danske marked gik vi glip af mulighederne, fordi AP Pensions strategi siden 1990’erne har været at fokusere globalt på internationale aktier.

Men set med internationale briller klarede AP Pensions investeringer sig godt igennem 2015. Det viser blandt andet en sammenligning med afkastene hos Europas to største professionelle pensionsinvestorer: Den norske oliefond og den hollandske pensionskasse ABP.

I de første tre kvartaler (nyeste sammenlignelige tal) lå AP Pensions investeringsfond med middel risiko pænt imellem resultaterne fra de to storinvestorer, som har sammenlignelige risikoprofiler.

Selskab  Afkast 2015 (pr. 30/9) 
Oliefonden (Norge) -0,8 %
ABP (Holland) +0,8%
AP Pension* +0,4%

*AP Active Mellem Risiko

Har slået de internationale benchmark

Oliefonden og ABP forvalter henholdsvis cirka seks og tre gange så store formuer som den største danske pensionsinvestor, ATP. Ralf Magnussen, investeringsdirektør i AP Pension, er glad for, at AP Pensions afkast kan måle sig med de to.

”Når vi tager et internationalt udgangspunkt, har vores afkast i 2015 været godt og slået benchmark. Det bekræftes yderligere af, at vi ligger på niveau med de største professionelle investorer i Europa,” siger Ralf Magnussen.

Fjerde kvartal, hvor der endnu ikke er sammenlignelige tal fra Oliefonden og ABP, trak AP Pensions afkast op. Det betyder, at AP Active Mellem Risiko endte med et samlet afkast på 3,18 pct. i 2015.

Langsigtet strategi med globale aktier

”Når vi ser ud over verdensmarkederne, var 2015 et år, hvor obligationer gav omkring 0 pct. i afkast. I USA og Europa gav aktierne et lille plus, mens afkastene var negative i emerging markets. Danmark, hvor aktierne steg markant, er en historie for sig,” siger Ralf Magnussen og fortsætter:

”Udviklingen i dollarkursen og kursstigninger på de danske aktier, som vi så i første kvartal, er årsagen til, at vores 2015-afkast ligger i den lave ende sammenlignet med de danske konkurrenter. Det er ikke der, vi plejer at ligge, og det beklager jeg. Det hænger sammen med, at vi ikke har danske aktier og ikke spiller på valuta. Men vi investerer ud fra en langsigtet strategi, hvor vi placerer kundernes opsparing i globale aktier, hvilket over en længere periode har gjort det muligt for os at levere nogle af markedets bedste afkast. Den strategi holder vi fast i.”


Vil du vide mere?