Pension

Som pensionist har du stadig mulighed for at optimere din pension

  1. Du kan ændre din udbetalingsperiode, når du er gået på pension
  2. Har dine nærmeste ret til en udbetaling ved din død?
  3. Vælg mellem depotrente og markedsrente

Når du er begyndt at få din ratepension udbetalt, kan du stadig vælge at forlænge den periode, som dine rater skal spredes over. Det giver dig en mindre udbetaling hver måned, men kan alligevel være en fordel.

For det første kan du opleve en mindre modregning i din offentlige pension, når udbetalingerne fra din egen pensionsopsparing bliver mindre. For det andet kan du – hvis du har en stor pension – måske undgå topskat ved at sprede din opsparing ud over flere år.

Din ratepension skal være udbetalt senest 30 år efter det tidspunkt, du tidligst kan begynde at få den udbetalt. For pensionister i de kommende år vil det sige, at alle pengene skal være udbetalt, når de er 90 år. Da ratepensionen skal udbetales over mindst 10 år, kan du altså vente med at tage hul på den, indtil du fylder 80 år.

Hvis du har en ratepension og ikke når at få udbetalt alle pengene, vil dine nærmeste pårørende typisk få resten af din opsparing.

Hvis du har en livsvarig livrente, bliver den som udgangspunkt kun udbetalt, så længe du lever. Dog kan du, inden du går på pension, købe en garanti på din livrente. Den sikrer, at dine efterladte får udbetalt et beløb, hvis du dør inden for den årrække, garantien løber.

Inden du går på pension, vælger du, om din opsparing skal forrentes med depotrente eller markedsrente, mens du får udbetalt pensionen. Du bestemmer altså selv, om du vil løbe den investeringsrisiko, der er forbundet med markedsrente, for til gengæld at få mulighed for et højere afkast.

Hvis du vælger markedsrente, kan du lade AP Pension stå for investeringen af din opsparing eller investere selv. Husk, at det er din pension, der er på spil, og at det både kræver tid og viden, hvis du selv vil investere din opsparing.

Vil du vide mere?

Skriv til os
Vedhæft en eller flere filer

Vil du vedhæfte flere dokumenter, skal du holde Ctrl nede og venstreklikke på de ønskede dokumenter.

Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter via denne kontaktformular eller via e-mail adressen kundecenter@appension.dk. Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme personoplysninger via e-mail, men i stedet bruger denne sikre kontaktformular. Du kan læse mere om AP Pensions behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik herunder.