Oplysning om forsikringsdistributører og produktark

Her kan du finde oplysninger om de forsikringsdistributører, som leverer pensionsprodukter til dig. Vi giver dig oplysningerne i overensstemmelse med Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Oplysninger om AP Pension

Oplysninger om Mølholm Forsikring

Herunder kan du finde produktark for de skadesforsikringsprodukter, som indgår i AP Pensions pensionsordninger. Produktarkene er udarbejdet i overensstemmelse med EU’s forordning om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumenter med oplysninger om forsikringsprodukter. Bemærk, at opsparings- og dødsfaldprodukter ikke er omfattet af forordningen, og derfor ikke er indeholdt i nedenstående liste.

Tab erhvervsevne, løbende ydelse (AP NetLink)

Tab af erhvervsevne, sum (AP NetLink)

Visse Kritiske Sygdomme (AP NetLink)

Invalidepension og invalidesum (gennemsnitsrente)

Gruppeliv, invaliderente (obligatorisk gruppeforsikring)

Gruppeliv, invalidesum (obligatorisk gruppeforsikring)

Visse Kritiske Sygdomme (obligatorisk gruppeforsikring)

Visse Kritiske Sygdomme (frivillig forsikring)

Sundhedsforsikring

Hvis du også er omfattet af en ulykkesforsikring, kan du finde produktark for denne dækning her.