Sådan handler AP Pension ved mistanke

I AP Pension stoler vi på vores kunder, men i sjældne tilfælde får vi mistanke om, at en kunde har givet os urigtige oplysninger. Det kan fx være, at vedkommende ikke er så syg, som vedkommende påstår.

I disse få tilfælde undersøger vi sagen nærmere. Det kan fx være, at vi tjekker, om kunden er i stand til at bære tunge genstande, selvom vedkommende hævder at have stærke smerter i armene, eller at kunden går lange ture, selvom vedkommende påstår ikke at kunne støtte på sine ben.

Det er kun i yderst sjældne tilfælde, vi foretage denne type undersøgelser, og det er udelukkende for at få en objektiv vurdering af sagen.

Undersøgelserne sker altid inden for den gældende lovgivning og de retningslinjer, som er foreskrevet af vores brancheorganisation Forsikring & Pension.

Det betyder fx, at vi i undersøgelserne kun anvender foto- og videoudstyr, når alle andre muligheder for dokumentation og undersøgelser er udtømte, og det sker naturligvis ikke på privat område, dvs. områder, hvor der ikke er offentlig adgang. Endelig har vi som princip, at sådanne undersøgelser være afsluttet inden for rimelig tid.