Horsens Kommune og AP Pension: en vækstmotor i Østjylland

Danmarks 8. største kommune, Horsens, ønsker at være et centrum for vækst i Østjylland. Derfor iværksatte Horsens Kommune en storstilet midtbyplan for lidt over et år siden, hvilken også skulle imødekomme den store befolkningstilvækst på 22 procent frem mod 2040. Ambitionerne er nu klar til at blive virkeliggjort i samarbejde med AP Pension og CASA A/S.

Kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune vedtog i slutningen af 2016 en budgetaftale, der gav grønt lys til at realisere en storstilet midtbyplan. Alle aftaler er faldet på plads, og der kan nu sættes fuld gas på udviklingen af Horsens midtby, som eksperter har vurderet kan hente en øget omsætning på over 400 mio. kroner til kommunen.

- I Horsens ønsker vi at fortsætte med at være en vækstkommune med et stigende antal borgere. Det kræver investeringer i boliger, indkøbs- og uddannelsesmuligheder samt en ambitiøs udvikling af midtbyen for at imødekomme befolkningstilvæksten, og det sikres bl.a. gennem disse aftaler med AP Pension, siger borgmester Peter Sørensen.

- Horsens er en utrolig spændende og dynamisk by, hvor vi oplever, at der fortsat er et utroligt stort potentiale for udvikling og vækst. I Horsens kan vi være med til at udføre projekter, som både vi og kommunens borgere kan være stolte af, og som samtidig giver vores kunder et fornuftigt afkast, uddyber Peter Olsson, direktør, AP Ejendomme.

- Som lokal virksomhed er vi enormt glade for at kunne bidrage til udviklingen af vores by – og samtidig stolte af at indgå i så stort et samarbejde med AP Pension. Det er ikke ukompliceret at gennemføre en så storstilet plan, men efter rigtig gode og grundige forberedelser med Horsens Kommune og AP Pension er vi sikre på, at vi i fællesskab kan indfri Horsens Kommunes ambitioner for omdannelsen af midtbyen, tilføjer CASA A/S’ adm. direktør Michael Mortensen.

Vækst i Horsens Kommune og liv i midtbyen

Omdannelsen af Horsens midtby omfatter blandt andet etablering af nye campusfaciliteter for VIA University College og udvikling af Kvickly-grunden i byen (begge opgaver har CASA A/S som entreprenør) samt mulig etablering af et butiks- og oplevelsescenter i det hidtidige rådhus. Derudover flyttes rådhusets administrative funktioner til VIAs nuværende bygninger.

- Situationen er i dag den, at borgernes kontakt med kommunen primært sker via Borgerservice eller online, hvorfor det giver det god mening at flytte en del af de ikke-borgernære funktioner væk fra rådhuset for derved at gøre plads til andet. Endelig gør vi Horsens til et uddannelsesmæssigt kraftcenter, som også i årene fremover kan være med til at tiltrække studerende til vores by, uddyber Peter Sørensen.

- Planen vil både være med til at sikre et godt handels- og uddannelsesmiljø i Horsens, og samtidig være med til at binde midtbyen bedre sammen. På Horsens vegne er jeg utrolig glad for, at vi med denne omdannelse af midtbyen i Horsens kan være med til at cementere kommunens position som en vækstmotor i Østjylland, slutter Peter Olsson.

Yderligere oplysninger

  • Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune, tlf. 76 29 20 01
  • Peter Olsson, direktør, AP Ejendomme, tlf. 20 98 50 18
  • Michael Mortensen, adm. direktør, CASA A/S, tlf. 40 60 57 99
Faktaboks
  • Horsens er Danmarks 8. største kommune. Byen har de seneste år oplevet en enorm befolkningstilvækst mellem 2012 og 2017 på 7,4 %. Læs mere på www.horsens.dk.
  • AP Pension er blandt Danmarks fem største pensionsselskaber med mere end 110.000 kunder og en portefølje på mere end 110 mia. kroner. Læs mere på www.appension.dk.
  • CASA A/S er én af Danmarks førende virksomheder indenfor udvikling og opførelse af fast ejendom. CASA A/S’ byggevirksomhed har en årlig omsætning på cirka 1,5 mia. kroner. Læs mere på www.casa-as.dk.

Vil du vide mere?