AP Pension fortsætter med en af markedets højeste depotrenter i 2016

Efterspørgslen efter pension med depotrente er fortsat høj. I 2016 giver AP Pension en forrentning på 3,5 pct. til de kunder, der har placeret deres opsparing i AP Stabil.

AP Pension har netop fastsat depotrenten for kunder, der har placeret deres opsparing i AP Stabil. I 2016 er depotrenten fastlagt til 3,5 pct. Dermed får kunderne også i 2016 en af markedets højeste depotrenter og en forrentning, som er bedre end det, man for tiden kan opnå ved at investere i obligationer.

"Udsvingene på de finansielle markeder kan være store, og jeg er derfor glad for, at vi kan tilbyde en depotrente på 3,5 pct. til de kunder, der ønsker en stabil forrentning af deres pensionsopsparing. En rente, som jeg mener, er meget attraktiv," siger adm. direktør i AP Pension, Søren Dal Thomsen.

AP Pension dannede AP Stabil i 2013 til de kunder, som ønsker en fast depotrente. Det er en opsparingsform, hvor målet er, at vores kunder får et stabilt afkast. Grundlæggende bygger det på det tryghedsprincip, som vi kender fra gennemsnitsrenteprodukterne – men uden en tilknyttet garanti. Det betyder, at AP Pension kan investere midlerne mere frit og dermed øge mulighederne for et højere afkast. Men da fonden ikke indeholder en garanti, er det vigtigt at være opmærksom på, at man som kunde ikke er sikret en pension af en vis størrelse eller et bestemt afkast.

I AP Pension kan kunderne også vælge en traditionel gennemsnitsrente, hvor der er tilknyttet en garanti. Her får kunderne i 2016 en depotrente på 3,0 pct.

"Det er vigtigt for os også at kunne tilbyde vores kunder en depotrente med garanti, som vi oplever, at en række af vores kunder fortsat efterspørger. Det er helt forståeligt, når vi løbende oplever udsving på finansmarkederne. Det har ganske givet indflydelse på, hvor stor en risiko vores kunder har lyst til at tage," siger Søren Dal Thomsen.

 

Vil du vide mere?