2014 gav høje afkast og flere kunder i AP Pension

2014 blev endnu et år, hvor AP Pension er vokset. De løbende indbetalinger er vokset med 4,6 pct., mens antallet af kunder er steget med 2.769. Fortsatte effektiviseringer betyder, at omkostningerne pr. kunde, er faldet yderligere til 1.052 kr. Afkastet til kunder i markedsrente er helt op til 12,3 pct., og afkastet i gennemsnitsrente ligger også højt med 14,5 pct.

Vækst i løbende præmier  Afkast markedsrente  Afkast gennemsnitsrente *1  Bonusgrad *2 
 4,6 pct. 6,1 pct. - 12,3 pct.  14,5 pct.   8,2 pct.

 (*1) Garanteret gennemsnitsrente fik et afkast på 17,4 pct. (*2) For den nytegnende bestand, alle rentegrupper: 11,3 pct.

AP Pensions vækst fortsatte i 2014. Ved udgangen af året kunne pensionsselskabet fremvise vækst i løbende præmier på 4,6 pct.

"Konkurrencen blandt pensionsselskaberne er stor, på trods af dette kunne vi i 2014 byde velkommen til 2.769 nye kunder. AP Pension oplever fortsat at flere kunder, vælger fordelene ved at have deres pensionsopsparing i et kundeejet selskab, hvor fokus udelukkende er på at tilgodese kundernes ønsker", siger adm. direktør i AP Pension, Søren Dal Thomsen.

AP Pension lukkede 2014 med en balance på 103 mia. kr., hvilket er en stigning i formuen på godt 11 mia. kr. Det var desuden året, hvor fusionen med FSP Pension blev ført helt i mål. Besparelser fra fusionen betød, at AP Pension har været i stand til at sætte omkostningerne ned for alle selskabets kunder.

"I AP Pension er vi stolte over, at vi endnu engang formår at vokse, samtidig med at vi via effektiviseringer har sænket vores omkostninger yderligere, så de lander på 1.052 kr. i forhold til 1.089 kr. i 2013", fortæller Søren Dal Thomsen. Faldet i omkostningerne er kontant kommet kunderne til gode ved nedsættelse af deres gebyrer. Det gælder for alle kunder, nye og gamle, indbetalere, fripolicer og pensionister.

En af markedets højeste depotrenter i AP Stabil

Investeringsmæssigt var 2014 et udsædvanligt år. Det historisk lave renteniveau blev endnu lavere, og de historisk dyre danske aktier steg yderligere i værdi. Begge forhold som AP Pension ikke havde forudset. Alligevel blev afkastet i gennemsnitsrente 14,5 pct., hvilket fordeler sig med 17,4 pct. til de rentegrupper der har garantier og 5,4 pct. til dem uden garantier og renteafdækninger.

"I AP Stabil kombinerer vi det bedste fra gennemsnitsrentemiljøet, den stabile depotrente, med de bedre investeringsmuligheder, der er i markedsrentemiljøet. Resultatet var, at vi i AP Stabil i 2014 også var i stand til at tilbyde kunderne en af markedets højeste depotrenter på 4 pct. Det oplever vi, at flere og flere af vores kunder vælger at gøre brug af", siger Søren Dal Thomsen.

De af AP Pensions kunder som har valgt at tage en større risiko og placere deres opsparing i markedsrente, har i 2014 i gennemsnit fået et afkast på 9,8 pct., og nogle pensionskunder har fået et afkast på helt op til 12,3 pct.

"Afkastet i markedsrente har været positivt påvirket af en flot performance hos vores aktieforvaltere, til gengæld har vi ikke fået opsvinget med fra det danske aktiemarked, da vores vægt i danske aktier er lav, ligesom at vores gevinst på rentefaldet har været begrænset. På trods af det mener jeg fortsat, at vi kan fremvise et tilfredsstillende afkast. Og ikke mindst hvis vi betragter afkastet over en årrække, er det rigtig godt", siger Søren Dal Thomsen.

"AP Pension er fortsat det eneste kommercielle selskab, der er 100 pct. ejet af kunderne, og derfor udelukkende skal pleje kundernes interesser. I 2014 betød det bl.a., at vi var i stand til at betale 86 mio. kr. tilbage til kunderne i form af et såkaldt kickback", slutter Søren Dal Thomsen.

 

Vil du vide mere?