Investeringsstrategi

AP Pension har en kontrolleret offensiv investeringspolitik. Vi er åbne for alternativer for at opnå afkast, men med en kontrolleret risiko. Det vil sige, at vi er offensive med relativt få, omhyggeligt udvalgte aktier og plads til investeringstyper med en høj risiko. Men samtidig er vi kontrollerende, så vi samlet set aldrig tager for høj en risiko.

AP Pension investerer langsigtet og lader sig ikke påvirke væsentligt af kortvarige kursudsving. Investeringerne spredes både regionalt og på brancher med det mål at begrænse investeringsrisikoen.