Beholdninger

I AP Pension ønsker vi at være gennemsigtige om vores tilgang til ansvarlige investeringer, så kunder kan se, hvad deres pensionsopsparing er investeret i. Her på siden kan du se, hvilke selskaber og stater AP Pension investerer i. To gange årligt opdaterer AP Pension listerne over, hvilke aktier, private equity forvaltere, stats- og virksomhedsobligationer vi investerer i per 30. juni og 31. december.

Børsnoterede Aktier

Statsobligationer

Virksomhedsobligationer

Private Equity Forvaltere