Beholdninger

AP Pension ønsker at være gennemsigtige om vores tilgang til ansvarlige investeringer, så kunder kan se, hvad deres pensionsopsparing er investeret i. Her på siden kan du se, hvilke selskaber og stater AP Pension investerer i. AP Pension opdaterer halvårligt (30. juni og 31. december), hvilke aktier, stats- og virksomhedsobligationer vi investerer i.

Aktier

Statsobligationer

Virksomhedsobligationer

Private Equity Forvaltere