Hvordan kan vi være uafhængige i vores investeringer?

Fordi det er jer, der ejer os

Evnen til at skabe det bedst mulige afkast hænger sammen med muligheden for at investere opsparingen der, hvor gevinsten er højest.

Da AP Pension er ejet af kunderne og ikke af en bank, er vi ikke tvunget til via vores ejerskab at investere gennem særlige investeringsforeninger eller -fonde. Vi kan placere kundernes penge hos de forvaltere, som er bedst på deres områder.

Alle valg og investeringer er frie og uafhængige, og det betyder, at vi har lave investeringsomkostninger, og at vi kan generere nogle af de højeste afkast til vores kunder, så de kan føre deres drømme ud i livet.

Herunder kan du se, hvorfor det er en styrke, at AP Pension kan vælge frit og uafhængigt af andre interessenter.