Redegørelser fra Finanstilsynet

 AP Pension - Påtale og påbud

 Redegørelse om inspektion i AP Pension - udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering

AP Pension – Påtale for erhvervelse af en kvalificeret andel uden Finanstilsynets forhåndsgodkendelse