Cookie- og persondatapolitik

På appension.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse på hjemmesiden bedre. På en del af hjemmesiden, nemlig ”Min Pension”, anvender vi alene de cookies, der skal sikre, at hjemmesiden fungerer. På resten af hjemmesiden anvender vi cookies, der giver os adgang til at vurdere hvordan indholdet på hjemmesiden bliver brugt og til at støtte markedsføring af vores tjenester.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser og som kan læses af appension.dk

En cookie indeholder information såsom f.eks. dine indstillinger på computeren, interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke programmer, der kører på din maskine, men små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus.

Cookies har lidt forskellig levetid. Nogle bliver liggende på din computer efter du lukker browseren, andre udløber efter en tidsbestemt periode, fx efter en måned, mens atter andre forsvinder straks, når browseren lukkes.

Kan jeg undgå brugen af cookies på hjemmesiden?

Uanset hvilken browser du benytter, kan du i browseren indstille, at den ikke skal gemme cookies. For nogle browsere kan du også indstille, at det kun skal gælde for bestemte hjemmesider.

Hvordan kan jeg slette cookies?

Det kan du ligeledes gøre i indstillingerne i din browser. På http://minecookies.org/cookiehandtering kan du læse mere om cookies samt finde vejledninger til, hvordan du sletter dine cookies på forskellige browsere.

Google Analytics og ClickDimensions

Vi bruger cookies fra Google Analytics og ClickDimensions til at indsamle oplysninger for at kunne forbedre brugervenligheden på appension.dk. Oplysningerne benytter vi bl.a. til at få viden om, hvor mange besøgende vi har på siden, og hvordan de færdes. Vi kan bl.a. se, hvor de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger, og hvor længe de opholder sig på siderne. Det giver os en viden om, hvilke sider der fungerer, og hvilke sider vi bør forbedre.

Marketingcookies

Vi bruger marketingcookies fra Google AdSense og Adform. Disse cookies bruger vi til at spore besøgende på tværs af forskellige hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger. Det sker i samarbejde med vores leverandører på området, som pt. tæller Lifted.

Kontakt marketing@appension.dk for mere information herom.

 

Behandling af persondata i AP Pension

Vi modtager en række oplysninger om dig, fordi du er kunde i AP Pension. Vi er opmærksomme på, at nogle af disse oplysninger er personlige, og derfor gemmer vi udelukkende oplysninger, som er nødvendige, for at vi kan betjene dig som kunde.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i AP Pension.

Lovgivningen

Indsamling, anvendelse og eventuel videregivelse af personoplysninger er reguleret i lovgivningen, nærmere bestemt i lov om finansiel lovgivning, lov om behandling af personoplysninger samt markedsføringsloven.

Hvilke oplysninger har AP Pension om dig?

Når du bliver kunde i AP Pension, modtager vi en række oplysninger om dig, bl.a. dit navn, adresse og dit CPR-nr. Det er oplysninger, som loven kræver, at vi har. Er din pension eller forsikring oprettet gennem din arbejdsgiver, får vi oplysninger om dit ansættelsesforhold og din løn fra din arbejdsgiver. Oplysninger om blandt andet adresse- og navneændring får vi fra Det Centrale Personregister. Disse oplysninger bliver registreret i vores systemer.

Hvis du afleverer personlige oplysninger til AP Pension, f.eks. om dine helbredsforhold i forbindelse med oprettelse af forsikringer i AP Pension, vil de blive gemt, så længe aftalen består.

For at kunne opfylde de forpligtelser, som vi har over for dig som kunde, har vi desuden brug for andre oplysninger, som afhænger af den pensionsordning eller forsikringsdækning, du har. Vi modtager og registrerer derfor en række andre oplysninger, f.eks. valg af opsparingsform og begunstigelse, skatteindberetningskoder, størrelse på opsparing og depoter, kontonummer ved udbetaling samt andre forhold, der har tilknytning til dig som kunde.

I forbindelse med sagsbehandling kan AP Pension kun med dit skriftlige samtykke indhente nødvendige helbredsoplysninger fra f.eks. offentlige myndigheder, egen læge, speciallæger og andre selskaber. Det gør vi bl.a., når vi modtager en ansøgning om invalidepension, forsikring ved visse kritiske sygdomme eller mén-erstatning. Derudover indhenter AP Pension øvrige offentligt tilgængelige oplysninger, f.eks. via internettet, hvor det er relevant.

Som det er bestemt i lov om behandling af personoplysninger, beholder AP Pension personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvor oplysningerne bruges. AP Pension sletter derfor personlige oplysninger, når der ikke længere er et sagligt behov for at beholde dem.

Videregivelse af personoplysninger

AP Pensions medarbejdere er omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde i AP Pension.

I visse situationer har vi ifølge lovgivningen pligt til at videregive oplysninger om dig til offentlige myndigheder, f.eks. til SKAT.

I nogle tilfælde forsikrer AP Pension forsikringsrisikoen hos andre forsikringsselskaber (kaldet genforsikring). Hvis AP Pension genforsikrer din forsikringsrisiko i et andet selskab, videregiver vi helbredsoplysninger til vurdering i det pågældende selskab, der genforsikrer. Dette sker kun med dit skriftlige samtykke.

Hvis du har givet Pensionsinfo lov til at hente dine oplysninger, overfører vi oplysninger til dem hver gang, du besøger deres hjemmeside på www.pensionsinfo.dk.

Hvis andre forsikringsselskaber beder om at få oplysninger om dine helbreds- og forsikringsforhold, giver vi dem kun oplysningerne, hvis du har givet dit skriftlige samtykke hertil. I alle tilfælde vil vi altid bede om det nødvendige samtykke, hvis loven kræver det. Samtykket gælder normalt kun i 1 år, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Indsigtsret og berigtigelse af oplysninger

Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger AP Pension har registreret om dig og til hvilke formål, skal du henvende dig til os.

Er der fejl i oplysningerne, vil vi bede dig henvende dig til os, så vi kan rette dem.

Klager

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige i AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.