Virksomheder - valggruppe A1 og B1

AP Pension er ejet af sine kunder, og alle kunder med en pensionsopsparing i selskabet kan deltage i generalforsamlingen. Men det er kun de delegerede, der har stemmeret. De delegerede vælges af kunderne og repræsenterer derfor kundernes interesser.

Sådan vælges delegerede

Arbejder du i en virksomhed med fem eller flere medarbejdere, der har en pensionsordning i AP Pension, står virksomheden selv for at vælge delegerede.

Din virksomhed får i januar en e-mail fra AP Pension om valget af delegerede. Valget foregår i din virksomhed inden afholdelsen af AP Pensions generalforsamling, og din virksomhed bestemmer selv, hvordan valget gennemføres.

Overblik over valgprocessen

Hvem er med i valggruppe A1 og B1?

Valggruppe A1 er arbejdsgivere, der har indgået en pensionsaftale med AP Pension, og hvor antallet af medarbejdere omfattet af aftalen er fem eller flere.

Den eller de delegerede, der repræsenterer valggruppe A1, har stemmer ud fra antallet af medarbejdere med en pensionsordning i virksomheden.Valggruppe B1 er medarbejdere, der er omfattet af en pensionsaftale med AP Pension, og hvor antallet af medarbejdere omfattet af aftalen er fem eller flere.

Delegerede, der repræsenterer valggruppe B1, har stemmer efter samme princip, men dertil kan de delegerede i valggruppe B1 tildeles stemmer fra valggruppe B2 og B3.

Antallet af medarbejdere med en pensionsordning i virksomheden opgøres den 31. oktober året før generalforsamlingen.

Læs mere om valggrupperne i valgregulativet

Læs vedtægter for Foreningen AP Pension f.m.b.a.