Få indflydelse i valggruppe B2 og B3

AP Pension er ejet af sine kunder, og alle kunder med en pensionsordning kan deltage i generalforsamlingen. Det er kun de delegerede, der har stemmeret. De vælges af kunderne og repræsenterer derfor kundernes interesser.

Sådan får du indflydelse

Du kan få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig som delegeret på dette års generalforsamling. Er du en del af valggruppe B2 eller B3, vælges delegerede til generalforsamlingen således:

  1. Opstil kandidater til delegeretvalget. Du kan enten pege på en kandidat eller vælge selv at stille op som kandidat. 
  2. Valg af delegerede. Når kandidaterne er opstillet, kan du være med til at stemme på, hvilken kandidat du ønsker, der skal være delegeret for valggruppe B2 eller B3, alt efter hvilken valggruppe du tilhører. Der vælges efter prioriteringsmetoden. Læs mere om prioriteringsmetoden.
  3. Tildeling af stemmer. Endelig kan du tildele din stemme til den delegerede i valggruppe B1, B2 eller B3, som du ønsker, skal repræsentere dine interesser.

Valget foregår online. Du kan følge med på både denne side og i nyhedsbrevet AP Update, hvor vi løbende informerer om valget af delegerede.

Du kan få overblik over trinene i valgprocessen her:

Valg af delegerede 

Hvem er med i valggruppe B2 og B3?

Arbejder du i en virksomhed med højst fire medarbejdere, indbetaler du privat til en pensionsopsparing, eller har du en pensionsopsparing, der ikke indbetales til (fripolice), er du en del af valggruppe B2.

Får du udbetalt pension eller løbende udbetaling ved sygdom er du en del af valggruppe B3. Dog er ægtefælle- og børnepensionister undtaget.

Læs mere om valgrupperne i valgregulativet

 

Læs vedtægter for Foreningen AP Pension f.m.b.a.