Sådan får du indflydelse i valggruppe B2

AP Pension er ejet af sine kunder, og alle kunder med en pensionsordning i selskabet kan deltage i generalforsamlingen. Men det er kun de delegerede, der har stemmeret. De vælges af kunderne og repræsenterer derfor kundernes interesser.

Få indflydelse

Du kan få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig som delegeret på dette års generalforsamling.

Arbejder du i en virksomhed med højst fire medarbejdere, eller har du en privat pensionsordning, er pensionist eller har en pensionsordning, der ikke indbetales til (fripolice), så er du en del af valggruppe B2. Her foregår valget online.

 

Læs mere om valgrupperne i valgregulativet

 

Læs vedtægter for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

  

Sådan foregår valget

Er du en del af valggruppe B2, vælges delegerede til generalforsamlingen således:

  1. Opstil kandidater til delegeretvalget. Du kan enten pege på en kandidat eller vælge selv at stille op som kandidat. AP Pension gør opmærksom på opstillingen af kandidater her på www.appension.dk
  2. Valg af delegerede. Når kandidaterne er opstillet, kan du være med til at stemme på, hvem der skal være delegeret for valggruppe B2. Der vælges efter prioriteringsmetoden. Læs mere om prioriteringsmetoden.

Tildeling af stemmer fra valggruppe B2 er nu afsluttet

B2-gruppen har nu haft mulighed for at tildele deres stemme til en delegeret i valggruppe B1 eller B2. Alle delegerede har modtaget information om, hvor mange stemmer de hver især repræsenterer på generalforsamlingen den 25. april 2018, som holdes på Radisson Blu Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

 

Du kan til og med den 19. april tilmelde dig generalforsamlingen via dette link: https://www.appension.dk/Tilmelding-til-generalforsamlingen-2018.

Stemmetildeling

Du har haft mulighed for at tildele din stemme til en delegeret i enten valggruppe B1 eller B2.

  • Delegerede i valggruppe B2 er, ligesom dig, kunder, der er med i en firmaordning med op til fire medarbejdere, pensionister, kunder med en privat pensionsordning eller kunder med en pensionsordning i AP Pension, de ikke indbetaler til (fripolice).
  • Delegerede i valggruppe B1 er medarbejdere fra virksomheder, der er omfattet af en generel pensionsoverenskomst med AP Pension, og hvor antallet af medarbejdere omfattet af overenskomsten er fem eller flere. Hver kunde tæller én stemme De delegerede repræsenterer kunderne således, at hver kunde tæller som én stemme. Hvis en delegeret i valggruppe B2 f.eks. får tildelt 100 stemmer, vil han eller hun på generalforsamlingen være repræsenteret med 100 stemmer.

Delegerede i valggruppe B1 får tildelt stemmer, som svarer til antallet af medarbejdere med en firmapensionsordning i AP Pension i deres virksomhed. 50 medarbejdere giver altså 50 stemmer.

Delegerede fra B1-gruppen har også haft mulighed for at indhente stemmer fra B2-gruppens medlemmer.

Valg af delegerede

Valggruppe B2 har i 2018 64 delegerede (antallet er opjusteret fra 60, som vi tidligere har oplyst).