Generalforsamling

Foreningen AP Pension f.m.b.a. holder ordinær generalforsamling hvert år i april. Vi forventer at melde dato og sted for generalforsamlingen i 2021 ud i starten af 2021.

Alle kunder har ret til at deltage i generalforsamlingen, men det er kun de delegerede, der har stemmeret. De delegerede vælges af og blandt kunderne og repræsenterer kundernes interesser. Arbejdsgivere og medarbejdere vælger hver deres delegerede. Det er de delegerede, der vælger bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Læs mere

Om valgprocessen, de delegerede og valggrupperne

Om bestyrelsen

Vil du vide mere?