Generalforsamling

Foreningen AP Pension f.m.b.a. holder ordinær generalforsamling igen i 2020.

Alle kunder har ret til at deltage i generalforsamlingen, men det er kun de delegerede, der har stemmeret. De delegerede vælges af og blandt kunderne og repræsenterer kundernes interesser. Arbejdsgivere og medarbejdere vælger hver deres delegerede. Læs mere om valgprocessen her.

Det er de delegerede, der vælger bestyrelsen for Foreningen AP Pension. Læs mere om bestyrelsen her.