Generalforsamling

Foreningen AP Pension f.m.b.a. holder ordinær generalforsamling tirsdag den 4. august 2020 klokken 10.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Den aktuelle situation med coronavirus får dog nogle konsekvenser for den måde, vi kommer til at afvikle generalforsamlingen på i år. Vi håber på din forståelse og tålmodighed, så vi kan afvikle generalforsamlingen på en sikker og forsvarlig måde for alle.

Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppe

Vi opfordrer delegerede, der er i risikogruppe i forhold til corona, og kunder, der ikke er delegerede, om ikke at møde op på generalforsamlingen.

Afgiv fuldmagt

For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal minimum halvdelen af de delegerede være repræsenterede. Delegerede kan være repræsenteret via en fuldmagt til en anden delegeret.

Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at delegerede forsøger at samle så mange fuldmagter som muligt på så få hænder som muligt. Delegerede kan mellem virksomhederne samle fuldmagterne hos én delegeret. I forbindelse med indkaldelse vil der blive åbnet op for afgivelse af fuldmagter.

Fra den 29. juli 2020 klokken 23.59 kan du ikke længere benytte muligheden for online afgivelse af din fuldmagt. Fra den 30. juli klokken 9.00 og frem skal du i stedet benytte denne fuldmagtsblanket, som du skal give til en anden delegeret.

Frem til den 3. august klokken 12 kan du sende et scan af den udfyldte fuldmagtsblanket til delegeretvalg@appension.dk. Så koder vi fuldmagten ind i stemmeenheden på forhånd. Efter dette tidspunkt skal fuldmagtshaveren medbringe blanketten i fysisk form til selve generalforsamlingen. Den medbragte fuldmagt kodes ind i stemmeenheden, når du tjekker ind.

Tilmelding er lukket

Du kan ikke længere tilmelde dig generalforsamlingen i AP Pension.

Alle kunder har ret til at deltage i generalforsamlingen, men det er kun de delegerede, der har stemmeret. De delegerede vælges af og blandt kunderne og repræsenterer kundernes interesser. Arbejdsgivere og medarbejdere vælger hver deres delegerede. Det er de delegerede, der vælger bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Materiale

Dagsorden

Årsrapport 2019

Lønpolitik

Fuldstændige forslag

Prioriteringsmetoden

Profilskema (blanket) - bestyrelseskandidatur

Profilskema for Lasse Nyby

Profilskema for Preben Sunke 

Profilskema for Lasse Bolander

Profilskema for Niels Dengsø Jensen

Profilskema for Hans Ola Arvidsson

Foreløbig opgørelse af antal delegerede i AP Pension


April 2020 Pr. 31. juli 2020
Delegerede i valgruppe A1 258 293
Delegerede i valgruppe B1 183 187
Delegerede i valgruppe B2 65 63
Delegerede i valgruppe B3 42 42
Samlet antal delegerede 548 585

Foreløbig opgørelse af antal stemmer fordelt på valggrupperne (april 2020)

  • Valggruppe A1: 30.194 (potentielt)
  • Valggruppe B1: 27.778 inkl. tildelte stemmer (potentielt)
  • Valggruppe B2: 65 (potentielt)
  • Valggruppe B3: 524 (potentielt)

Opgørelse af antal stemmer fordelt på A og B stemmer (Tilmeldte inkl. fuldmagter) pr. 31. juli 2020

  • A-stemmer: 21.062
  • B-stemmer: 17.745

Læs mere

Om valgprocessen, de delegerede og valggrupperne

Om bestyrelsen

Vil du vide mere?