Mød bestyrelsen i AP Pension

AP Pension er et kundeejet pensionsselskab, hvor bestyrelsen er valgt af kunderne

Bestyrelsen i Foreningen AP Pension består af op til 15 medlemmer.

  • Op til otte bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt de delegerede, der repræsenterer de forsikrede.
  • Op til fire bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiverne.
  • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt AP Pensions medarbejdere.

De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges for en toårig periode. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af AP Pensions medarbejdere, vælges for en fireårig periode.

Ovenstående blev senest ændret på den ordinære generalforsamling 2012 med virkning fra den ordinære generalforsamling 2013.


Der henvises i øvrigt til vedtægterne for foreningen (pdf)

Bestyrelse for Foreningen AP Pension

Niels Dengsø Jensen (formand)
Gårdejer
Søren Tinggaard (næstformand)
Vice President
Ola Arvidsson
Chief Human Resource Officer
Michael Budolfsen
Næstformand Finansforbundet
Niels Jørgen Ellegaard
Tillidsmand
Ole E. Hansen
Director
Bjørg Houmøller
Deputy Group Treasurer
Jens Erik Iversen
Souschef
Maria Kofod Larsen
Vicekoncerndirektør
Lasse Nyby
Adm. direktør
Ole Skov
Funktionschef
Mette Willemoe Wang
Direktør for Jura og HR HQ
Betina Christensen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Kunderådgiver
Karsten Laursen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Økonomidirektør
Peter Thomasen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Erhvervsspecialist

Bestyrelse for AP Pension livsforsikringsaktieselskab

Niels Dengsø Jensen (formand)
Gårdejer
Søren Tinggaard (næstformand)
Vice President
Ole E. Hansen
Director
Bjørg Houmøller
Deputy Group Treasurer
Jesper Loiborg
Adm. direktør/CEO
Lasse Nyby
Adm. direktør
Betina Christensen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Kunderådgiver
Karsten Laursen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Økonomidirektør
Peter Thomasen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Erhvervsspecialist