Mød bestyrelsen i AP Pension

AP Pension er et kundeejet pensionsselskab, hvor bestyrelsen er valgt af kunderne

Bestyrelsen består af indtil 17 medlemmer.

  • På lige årstal vælges op til fire medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiverne.
  • På ulige årstal vælges op til ti medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer de forsikrerede, hvoraf mindst et medlem repræsenterer valggruppe B2 og mindst et medlem repræsenterer valggruppe B3.
  • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt AP Pensions medarbejdere.

Valgene foregår efter prioriteringsmetoden.

De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges for en toårig periode. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af AP Pensions medarbejdere, vælges for en fireårig periode.

Ovenstående blev senest ændret på den ordinære generalforsamling 2018 med virkning fra den ordinære generalforsamling 2019.


Der henvises i øvrigt til vedtægterne for foreningen (pdf)

Bestyrelse for Foreningen AP Pension

Niels Dengsø Jensen (formand)
Gårdejer
Søren Tinggaard (næstformand)
Vice President
Ola Arvidsson
Chief Human Resource Officer
Michael Budolfsen
Næstformand Finansforbundet
Niels Jørgen Ellegaard
Tillidsmand
Ole E. Hansen
Director
Bjørg Houmøller
Deputy Group Treasurer
Jesper Loiborg
Adm. direktør/CEO
Jens Erik Iversen
Souschef
Lars Sørensen
Executive Advisor
Lasse Nyby
Adm. direktør
Lene Sarup Rattenborg
Journalist
Lasse Bolander
Formand
Ejvind N. Jensen
Direktør
Karsten Laursen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Økonomidirektør
Betina Christensen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Afdelingschef - Syg til Rask
Peter Thomasen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Erhvervsspecialist

Bestyrelse for AP Pension livsforsikringsaktieselskab

Niels Dengsø Jensen (formand)
Gårdejer
Søren Tinggaard (næstformand)
Vice President
Ole E. Hansen
Director
Bjørg Houmøller
Deputy Group Treasurer
Jesper Loiborg
Adm. direktør/CEO
Lasse Nyby
Adm. direktør
Betina Christensen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Afdelingschef - Syg til Rask
Karsten Laursen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Økonomidirektør
Peter Thomasen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Erhvervsspecialist