Priser på ordninger i AP Pension

Nedenfor kan du se, hvad forskellige ændringer på din pensionsordning koster. Priserne ligger ud over løbende omkostninger til administration.

Priser pr. 1. januar 2019

Tilbagekøb (dvs. udbetaling før tid)
1.885 kr. 
Overførsel til andet pensionsselskab  1.885 kr.
Ændring af police, inkl. ændring til hvilende ordning 595 kr.
Månedligt gebyr på hvilende ordninger samt alderspensionister
- derudover betales 0,1 procent af opsparingen om året
73 kr.

 

Vi kan opkræve et gebyr svarende til udgiften for AP Pension for ekstraordinære serviceydelser, som indebærer stor belastning.