Fire tips: Sådan hjælper du en syg medarbejder

Når en medarbejder har udsigt til en lang sygemelding, ligger det de fleste arbejdsgivere på sinde at hjælpe. En tidlig indsats kan også bidrage til at forkorte sygdomsperioden – til gavn for virksomhedens økonomi.

Hjernerystelse, kræft, rygproblemer eller stress. Der kan være vidt forskellige årsager til, at en medarbejder bliver sygemeldt og derfor ikke kan arbejde i en længere periode.

Som arbejdsgiver har du i den situation en række muligheder og pligter, der kan være med til at sikre så skånsomt et sygdomsforløb som muligt for både dig og din medarbejder. Det kan samtidig være med til at forkorte den periode, hvor medarbejderen er væk fra sin hverdag på arbejdspladsen.

Céline Pors, socialrådgiver i AP Pension, peger på fire ting, som du med fordel kan være opmærksom på.

1. Etabler en god dialog

Det er obligatorisk, at virksomhed og medarbejder mødes til en samtale efter senest fire ugers fravær. Det kan dog være en god ide at tale sammen inden da, så I hurtigt får etableret en god dialog om medarbejderens fravær og mulighed for at komme tilbage på arbejde.

En sygemeldt medarbejder kan være sårbar, og fantasien og frygten for at miste sit arbejde får let frit løb, når chefen beder om en samtale. Derfor kan det være en god ide at have en klar sygefraværspolitik, så medarbejderen ikke undrer sig over at blive indkaldt til sygefraværssamtalen. Du kan også med fordel sende en kort dagsorden inden mødet.

Sygefraværssamtalen må ikke handle om medarbejderens sygdom. Den skal i stedet handle om, hvorvidt der eksisterer en mulighed for, at medarbejderen kan komme tilbage på arbejdspladsen. Måske indledningsvist i en anden funktion, som tilgodeser medarbejderens aktuelle arbejdsevne.

Hvis medarbejderen er langtidssygemeldt, kan en ansøgning om udbetaling ved tabt erhvervsevne også være relevant at tale om.

2. Hav øjnene åbne for alternative opgaver

Det kan være med til at forkorte længden af sygemeldingen, hvis medarbejderen bevarer kontakten til sin arbejdsplads under sygdomsforløbet. Derfor er det værdifuldt, hvis I kan finde opgaver, som medarbejderen kan have midlertidigt, indtil han eller hun er klar til at passe sit sædvanlige arbejde igen.

Det er ikke altid lige nemt at finde alternative opgaver på alle typer arbejdspladser. Derfor kan medarbejderens arbejdstid også være en faktor, I kan skrue på. Få timer hver uge er et godt alternativ til udelukkende at være hjemme.

I kan bruge en mulighedserklæring til at få lægens tilsagn om, at den plan, I har lagt, ikke forværrer medarbejderens helbredsmæssige situation. Det er en erklæring, hvor virksomhed og medarbejder sammen skriver, hvilke opgaver I påtænker, medarbejderen skal have, og hvilke hensyn I kan tage.

I nogle tilfælde er medarbejderen for syg til at arbejde. Sørg for, at muligheden for at komme på arbejdspladsen er et tilbud til medarbejderen og ikke et krav.

3. Benyt muligheden for fast track

Hvis din medarbejders sygdom forventes at vare længere end otte uger, har du som arbejdsgiver mulighed for at benytte dig af en særlig kommunal ordning, der hedder fast track.

Den går ud på, at I allerede inden for de første fem uger sørger for at få kommunen på banen. Din medarbejder vil komme hurtigere til samtale på jobcenteret og kan, hvis det vurderes relevant, fx få tilbud om mentorstøtte, en fastholdelseskonsulent eller hjælpemidler tidligere i forløbet.

Hvad der er muligt, afhænger af, hvordan fast track er organiseret i jeres kommune. I kan kun benytte ordningen, hvis medarbejderen indvilger i det. I kan med fordel afklare, hvad I mener, der vil være en udbytterig hjælp, inden det første møde med kommunen.

4. Tjek mulighederne i pensionsaftalen

Nogle virksomheder har en sundhedsforsikring via pensionsaftalen, som sikrer medarbejderne hurtig adgang til udredning, undersøgelse og behandling ved fx psykolog eller på et privathospital.

De fleste medarbejdere er desuden – som en del af pensionsordningen – forsikret, hvis de mister evnen til at arbejde på grund af ulykke eller sygdom. Mens I har medarbejderen på lønningslisten, kan forsikringsudbetalingen gå til jer – som supplement til jeres refusion fra det offentlige.

Hvilke tilbud din arbejdsplads har adgang til, afhænger af jeres pensionsaftale. Forhold og betingelser varierer fra selskab til selskab, så gennemgå jeres aftale for at finde ud af, hvordan virksomhed og medarbejder er stillet.

 

Vil du vide mere?

Skriv til os
Vedhæft en eller flere filer

Vil du vedhæfte flere dokumenter, skal du holde Ctrl nede og venstreklikke på de ønskede dokumenter.

Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter via denne kontaktformular eller via e-mail adressen kundecenter@appension.dk. Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme personoplysninger via e-mail, men i stedet bruger denne sikre kontaktformular.