Fantastiske afkast for 2017

Investeringsafdelingen i AP Pension har sikret, at afkast for 2017, ligger helt i toppen. Nedenfor ses Morningstars opgørelse over afkast for året.

Livscyklus afkast

Fjerde kvartal 2017 bød på positive afkast på både aktier, kredit- og realkreditobligationer samt ejendomme og skov. Særligt arktier, som steg 5 procent i kvartalet var afgørende for udviklingen. It-aktier havde en positiv indflydelse på afkastet i starten af kvartalet, men svækkedes henmod slutningen af kvartalet. Arktier i emerging markets havde ligeledes en positiv udvikling.

Fjerde kvartal bød på meget begrænsede rentebevægelser. De konverterbare realkreditobligationer havde forsat en god udvikling, hvorfor en undervægt af realkreditobligationer, ikke bidrog til afkastet. Højrenteobligationer (High Yield) havde et godt år men et dårligt fjerde kvartal, hvorfor en overvægt af banklån var positivt her, idet disse gav et bedre afkast end højrenteobligationer dette kvartal. Porteføljen af direkte udlån performede i dette kvartal som forventet, men havde dog en negativ indvirkning på det samlede afkast.

Reale aktiver, som ejendomme og skov havde en mindre, men positiv indflydelse på afkastet i fjerde kvartal.

Ser man på hele 2017, har det været et år med positive afkast på både aktier, kredit- og realkreditobligationer samt ejendomme. Særligt aktier oplevede gode afkast og var afgørende for den samlede udvikling.

De globale aktier har været stigende, og når der tages højde for AP Pensions valutaafdækning har disse været med til at løfte afkastet. De cykliske dele af aktiemarkedet steg mest anført af it-aktier og aktier i emerging markets. En overvægt af it-aktier var en positiv bidragsyder til afkastet. Det samme var en større beholdning af aktier i emerging markets.

2017 bød på en svag stigning i renterne på ca. 0,25 procent. De danske realkreditobligationer har haft en god udvikling, hvorfor en undervægt af danske obligationer ikke bidrog til afkastet. Det samme gjorde sig gældende for højrenteobligationer (High Yield), som også havde et godt år, hvorfor en overvægt af banklån var mindre positiv, da disse gav mindre i afkast end højrenteobligationer over året. Porteføljen af direkte udlån performede som forventet, men havde dog en negativ indvirkning på det samlede afkast.

Reale aktiver, som ejendomme gav 8-9 procent i afkast, og andre reale aktiver, som blandt andet skov havde et negativt afkast.

Vil du vide mere?