AP Pensions kunder er tilfredse og involverer sig

AP Pension har fortsat de mest tilfredse og loyale kunder blandt de kommercielle pensionsselskaber. Det viser det nyeste Brancheindex fra Loyalty Group, hvor 3.593 danskere har deltaget. Her fremgår det også, at AP Pensions kunder involverer sig mere i deres pension end gennemsnittet.

Tilfredsheden med AP Pension er høj. Flere kunder følger med i deres pension. Og så fører markedsrente klart over gennemsnitsrente, når det gælder den foretrukne placering af opsparingen.

Det er tre af de konklusioner, der tegner sig på baggrund af det nyeste Brancheindex fra Loyalty Group. Hvert år spørger konsulentvirksomheden et udsnit af befolkningen om holdningerne til deres pensionsselskab og pension generelt. I den seneste undersøgelse deltog 3.593 danske pensionskunder, heraf 135 fra AP Pension.

Deltagerne er blevet spurgt om alt fra tilfredshed, tillid og oplevet værdi til involvering og investering.

Få investerer selv, men mange følger med

Generelt er pensionskunder i dag mere loyale over for deres selskab, end de var for et og to år siden. Det gælder også i AP Pension, som igen scorer højest på loyalitet blandt de kommercielle selskaber. I den sammenligning er AP Pensions kunder desuden de mest tilfredse og dem, der oplever mest værdi for pengene, viser undersøgelsen.

Svarene viser også flere interessante tendenser om danskernes holdninger til pension. Blandt andet at:

  • 60 pct. (63 pct. i AP Pension) foretrækker opsparing i markedsrente, mens 40 pct. (37 pct. i AP Pension) foretrækker gennemsnitsrente
  • 75 pct. (77 pct. i AP Pension) overlader investering til deres pensionsselskab
  • 33 pct. (25 pct. i AP Pension) tager aldrig deres pensionsordning op til overvejelse.

AP Pensions kunder involverer sig mere i deres pensionsordning. 61 pct. af selskabets kunder svarer, at de tager ordningen op til overvejelse hvert år eller følger den løbende. Her er gennemsnittet blandt selskaberne kun 52 pct.

 

Vil du vide mere?